Tennisseizoen van start met open dag bij TV Klimmen

Tennisvereniging Klimmen

Het wordt mooi weer, we kunnen gaan genieten van deze mooie sport in de buitenlucht. Bij tennisvereniging Klimmen kun je elke dag tennissen van 9.00 tot 23.00 uur op 6 verlichte gravelbanen.

Zondag 27 maart wordt er het openingstoernooi/open dag georganiseerd, met een tennisclinic, van 10.00 tot 14.00 uur.

Fotograaf
Tennisvereniging Klimmen

Wet Open Overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie

Informatie

Vanaf 1 mei geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Met de komst van deze wet moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. Daarnaast komt er één centrale plek waar alle overheidsinformatie te vinden is. De gemeente Heerlen investeert de komende jaren extra in de informatiehuishouding om dit mogelijk te maken.

Fotograaf
Pixabay

Twaalf panden in Hoensbroek onder de loep genomen

Politie

De gemeente Heerlen en de politie Heerlen hebben op woensdag 16 februari aan de Akerstraat-Noord en Heisterberg in Hoensbroek 12 panden integraal gecontroleerd. De controles betroffen veelal kamerverhuurpanden, bedrijven en overlastpanden. Doel van de actiedag was om een beeld te vormen van de situatie achter de voordeur én misstanden aan te pakken.

Fotograaf
Gemeente Heerlen

Dakpannen uit voorzorg vastgezet rondom vliegveld Maastricht

Vliegtuig

Vanwege een aantal voorvallen met dakbeschadiging door turbulentie van vliegtuigen, hebben Maastricht Aachen Airport, gemeente Beek en Provincie Limburg besloten om middelen ter beschikking te stellen om in een gebied ten noorden van de luchthaven dakpannen preventief te gaan vastzetten. Hiermee wordt het risico op dakbeschadiging door turbulentie van vliegtuigen verkleind en bijgedragen aan het verhogen van het veiligheidsgevoel van inwoners.

Fotograaf
Pixabay

VV Chèvremont en Parkstad Mini's gaan samenwerken

Chevremont Parkstad minis

Voetbalvereniging Chèvremont uit Kerkrade en de Parkstad Mini’s hebben overeenstemming bereikt. De voetbalvereniging en de voetbalschool voor de allerkleinsten gaan samenwerken.

Vanaf April zullen de mini’s iedere zaterdagmorgen gaan trainen op sportpark 'D'r Kaffeberg'.

Fotograaf
V.V. Chèvremont

Heerlen wil 46 panden toevoegen aan monumentenlijst

Logo gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen wil 46 panden toevoegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Het gaat om panden die belangrijk zijn voor de historie en identiteit van Heerlen en die het daarom verdienen bewaard te blijven voor het nageslacht. De panden vertegenwoordigen een belangrijke periode uit de Heerlense geschiedenis of zijn van toonaangevende architecten als Boosten, Peutz, Bisscheroux, Seelen, Stuyt en Wielders.

Peuteropvang Heerlen komt met voorleesboekje in Heerlens dialect

Kaft voorleesboekje

Het vijfde en nieuwste boekje over Pim & Poes, een initiatief van Peuteropvang Heerlen (POVH), ligt bij de drukker. Dit deel kwam tot stand in samenwerking met dialectvereniging Veldeke Heële en umsjtrieëke die onder andere het verhaal in het Heerlens dialect vertaalde. De titel is 'Pim & poes en d’r lachende eëzel'. Het boekje wordt op maandag 21 februari om 13.00 uur gepresenteerd in SCHUNCK Bibliotheek (derde etage).

Fotograaf
Sandra Israel