Postzegelclub 't Fakteurke zet zich schrap voor grote veiling

Ook in juli komt Philatelistenvereniging ’t Fakteurke Mergelland bij elkaar! De eerste bijeenkomst van dit jaar in juni was zo’n groot succes dat het bestuur besloten heeft, om tegen de gewoonte in, ook in juli bijeen te komen. 

Na zoveel gemiste bijeenkomsten was deze eerste ruilavond van het jaar zo’n verfrissing dat het heilig vuur voor de filatelie goed ontstoken is en het smaakte naar meer. Daarom heeft het bestuur van de Postzegelclub ’t Fakteurke i.s.m. met Stichting Gemeenschapshuis Op d’r Plats besloten de poorten één keer extra te openen. Er gelden nog steeds strikte voorwaarden: handen desinfecteren bij binnenkomst, namen op de lijst, éénrichtingsverkeer, mondkapjes op bij rondlopen, mondkapjes af bij zitten, 1,5 meter afstand. De bar blijft open, ook na 22.00 uur en de grootte van de groep bedraagt maximaal 50 personen.

Op de verenigingsavond zal ook een ‘wilde veiling’ gehouden worden en daar wacht ons nog een vloedgolf van koopjes, want er heeft zich een stuwmeer aan materiaal gevormd in de afgelopen 15 maanden.

Ledenvergadering

Verder zal de vereniging het geplande programma aanhouden met dien verstande dat de Algemene Leden Vergadering (Jaarvergadering) op dinsdag 21 september in Op d’r Plats gehouden zal worden. Dit alles zal plaatsvinden, als vanouds, in gemeenschapshuis Op d'r Plats, Houtstraat 25 te Klimmen. De zaal is open om 18.30. Aanvang veiling begint om 20.00 uur.

Kavels kijken en beoordelen

U heeft ruimschoots de tijd om de kavels te bekijken. Iedereen kan kavels voor deze veiling ter plekke vanaf 18.30 uur en vóór 20.00 uur inleveren. Kwaliteit van de kavels op de veiling zelf beoordelen! Voor en na de ‘wilde veiling’ is er gelegenheid om te ruilen en handelen. Volg de instructies van toezichthouders!

Volgende veiling

Volgende bijeenkomst: dinsdag 31 augustus. Dit is onder voorbehoud! Er zal in augustus géén ‘vijfde zondag’ hobbymarkt gehouden worden.

Postzegels
Fotograaf
Pixabay