PvdA Kerkrade stelt vragen over wateroverlast en klimaat

De PvdA Kerkrade heeft vragen gesteld naar aanleiding van de recente wateroverlast op verschillende plaatsen in de regio. Met name Eygelshoven was zwaar getroffen door een combinatie van factoren, maar ook elders in en buiten Kerkrade heeft hevige regenval wederom geleid tot ondergelopen straten.

Het doel achter de aan het college gestelde vragen is het zoeken naar de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van kwetsbare punten. “Kijkend naar de overlast in Eygelshoven is er naast de gemeente Kerkrade ook een rol weggelegd voor het Waterschap en de gemeente Landgraaf. De overheid als geheel moet waar mogelijk zorgen voor het voorkomen van overlast”, aldus raadslid Sander Gorissen.

Aanpak versteende tuinen

Verder is de PvdA-fractie op zoek naar mogelijkheden om wateroverlast ten gevolge van klimaatverandering aan te pakken. Zo is het momenteel mogelijk om subsidie te krijgen voor het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het riool, maar is er nog weinig stimulans te vinden voor het veranderen van versteende in groene tuinen.

Stedelijke, versteende gebieden zijn volgens de PvdA Kerkrade warmer dan landelijke gebieden. Bovendien kan neerslag minder goed weg als het niet direct de grond in kan zakken. Door serieus werk te maken van het groener maken van onze gemeente, wordt de omgeving koeler en de wateroverlast minder. Hoe minder stenen, hoe kleiner de kans op ondergelopen straten.

Gorissen: “De PvdA Kerkrade blijft ervan overtuigd dat wij met z’n allen verantwoordelijk zijn voor de steeds ingrijpender gevolgen van de klimaatverandering. Niet alleen als overheid, maar met burgers, bedrijven en alle bestaande organisaties. En dat vergt dus ook een actieve overheid die haar burgers informeert, motiveert en stimuleert om deze verantwoordelijkheid te nemen.”

Lavendel
Fotograaf
Pixabay