Wiertz stelt 100 medewerkers beschikbaar voor getroffenen wateroverlast

De zware regenval van afgelopen week zorgde voor grote problemen in Limburg. De regenbuien hielden pas na drie dagen op, maar de overlast is nog zichtbaar aanwezig. Tevens zitten veel dorpen en steden nog in onzekerheid. Op enkele plaatsen begint het water weg te trekken en wordt de schade zichtbaar. Verwoeste straten, auto’s en spullen blijven achter, getroffenen zijn aangeslagen.

100 medewerkers beschikbaar

Wiertz Company leeft mee met alle getroffenen van deze vreselijke ramp. Zij stellen 100 medewerkers gedurende een week beschikbaar voor getroffenen die hulp nodig hebben. Van spullen opruimen tot huisraad droog krijgen of vervoeren. Elke vorm van hulp is mogelijk!
 
Roger Holtus, CEO van Wiertz Company: "Wij stellen een speciale website open waar getroffenen en hulpkrachten zich kunnen melden en brengen zoveel mogelijk partijen samen. Wij zorgen dat de hulpkrachten op correcte wijze betaald worden. Wiertz Foundation stelt dit geld beschikbaar."

Via www.wiertz.com/wateroverlast kunnen getroffenen of hulpkrachten hun gegevens achterlaten. Er wordt direct contact opgenomen.

Water
Fotograaf
Pixabay