Onderwijsstichting verwelkomt eerste vrouwelijke voorzitter

Per 1 augustus 2021 is Kiki Huijnen-Becks voorzitter van het College van Bestuur van onderwijsstichting MOVARE. Zij neemt het voorzitterschap over van Ryszard Kruszel. Laatstgenoemde blijft lid van het College.

Het initiatief kwam vanuit henzelf. In het begin van hun bestuursperiode, die 6 jaar geleden begon, lag de nadruk op de basis op orde brengen. Processen automatiseren, de administratie op orde brengen. Maar nu die zaken op orde zijn, ligt de nadruk veel meer op onderwijs en onderwijskwaliteit. Zaken die Huijnen in haar portefeuille heeft, zoals onderwijskwaliteit, krijgen nu de nadruk. Met de voorzitterswissel wordt dat versterkt.

Vrouwelijke voorzitter

Kruszel gaat daarnaast in 2023 met pensioen. Met deze wissel binnen het bestuur wordt de continuïteit bij MOVARE tevens gewaarborgd. Met Huijnen aan het roer heeft MOVARE voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke voorzitter. Dat is geheel in lijn met de samenstelling van het personeelsbestand: de organisatie telt ruim 1.000 medewerkers, daarvan is ruim driekwart vrouw.

Over MOVARE

Kiki Huijnen en Ryszard Kruszel vormen samen het College van Bestuur van onderwijsstichting MOVARE. De stichting bestuurt en verbindt 46 scholen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 42 ‘reguliere‘ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal zo‘n 11.500 leerlingen.

Onderwijs
Fotograaf
Pixabay