Zangkoor Levenslust Schinveld bestaat 50 jaar

Zangkoor Levenslust uit Schinveld viert in 2021 haar 50-jarig bestaan. Aanvankelijk ontstond het koor vanuit de Bejaardenvereniging om tijdens bijeenkomsten van een vrolijk lied te genieten. Later in 1971 besloot de groep van ongeveer 50 dames en heren dat het tijd werd om zelfstandig te worden.

Jan Diederen was de eerste dirigent en was dit bijna 25 jaar lang. Onder zijn leiding werd het koor steeds bekender in de streek en kwamen er meer aanvragen voor optredens. Zij traden op voor de bejaarden en ook in verpleeghuizen en zelfs een radioconcert stond op het programma. De parochieherders maakten regelmatig gebruik van de diensten van het koor.

Het jubileum heeft vanwege de coronacrisis een bescheidener karakter gekregen. Zo zijn de plannen op een laag pitje gezet en wordt er afgewacht totdat er meer mogelijkheden zijn om een feest te organiseren. Toch zal het feest niet ongemerkt voorbij gaan. Het bestuur is druk doende om de plannen aan te passen. Het opluisteren van een Jubileum-mis en een gezamenlijk diner zullen de activiteiten voor dit jaar afsluiten.

In April 2022 zal er een concert gegeven worden door de gezamenlijke Schinveldse zangers. Het koor neemt deel aan de Zangersdagen georganiseerd door de LOVOK (Landelijke Bond voor Ouderenkoren). Ook zoekt het koor mensen die graag zingen en zich bij het koor willen aansluiten. Het koor zingt nu onder leiding van Andrea Mohr. Er worden niet alleen zangers gezocht maar ook mensen die een bestuursfunctie ambiëren. De heren Van de Mortel en Renneberg stoppen vanwege hun leeftijd in januari 2022 na 30 en 28 jaar met het vervullen van hun bestuursfuncties.

Koor
Fotograaf
Pixabay