Duurzaamheid Platform Voerendaal op zoek naar leden

De gemeente Voerendaal wil de inwoners van Voerendaal graag nadrukkelijk meer betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken. Denk daarbij onder meer aan het plaatsen van zonnepanelen op daken en in zonneweides, het verduurzamen van vastgoed, mobiliteit en openbare verlichting, en hoe we van het aardgas af kunnen voor onze verwarming. Daarom is besloten om een platform in te stellen van inwoners van Voerendaal die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies zal geven op het gebied van duurzaamheidsbeleid.

Het Duurzaamheid Platform Voerendaal (DPV) is een onafhankelijke adviesraad van het College en de gemeenteraad Voerendaal. Het platform zal bestaan uit 7 leden waaronder een voorzitter en een secretaris.

Het DPV is op zoek naar mannen en vrouwen van alle leeftijden die zich willen verdiepen in duurzaamheidsvraagstukken waar de gemeente in toenemende mate mee te maken heeft. De leden mogen geen politiek belang hebben of direct een belanghebbende organisatie vertegenwoordigen. Bij ruime belangstelling zal er een keuze worden gemaakt op basis van een afspiegeling van de inwoners van de gemeente Voerendaal en de verschillende kernen.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een brief of e-mailbericht (info@voerendaal.nl) te sturen naar de gemeente onder vermelding van 'Lid Duurzaamheid Platform Voerendaal'. Graag daarbij uw motivatie aangeven.

Initiatiefnemers DPV
Fotograaf
Stan Keulen