Schutterij St. Hubertus Ubachsberg toont nieuw vaandel

Na anderhalf jaar lockdown waren de leden van schutterij St. Hubertus Ubachsberg, zaterdag 9 oktober in opperbeste stemming weer bijeen in het MFC 'De Auw Sjoeël'. En daar was alle reden toe, want na de opening door het muziekkorps ontving de officierengroep nieuwe sjerpen uit handen van de Vriendinnen van St. Hubertus. Daarna overhandigde Frank Guldemond, secretaris van het Eregilde van de schutterij, nieuwe vaatjes aan de marketentstergroep.

Het hoogtepunt van de dag was de onthulling van het nieuwe verenigingsvaandel. Een schenking van beschermheer Jo Aelmans en zijn gezin. Op het kleurrijke vaandel is de patroonheilige St. Hubertus afgebeeld. De achtergrond is een vergezicht 'Op de Vrouweheide'. De molen die zo kenmerkend is voor de omgeving van Gen Berg. Later op de avond ging de schutterij in vol ornaat naar de Bernarduskerk, waar de nieuwe aanwinst tijdens de H. Mis door kapelaan Selestin werd ingezegend.

Na de 'verplichte' corona rustperiode pakken de leden van St. Hubertus enthousiast hun activiteiten weer op. Zo is er zaterdag 6 november de viering van het patroonsfeest. Deze start met het bijwonen en opluisteren van de H. Mis, gevolgd door de dodenherdenking op het kerkhof. Op zaterdag 27 november is er in het MFC  'De Auw Sjoeël' de huldiging en receptie van 11 jubilarissen. 

Natuurlijk zijn ook de repetities van en opleidingen voor het muziekkorps weer hervat. Deze zijn op de woensdagavond in het MFC. Heb je interesse en wil je meer weten over de muziekopleiding of de andere onderdelen van de schutterij neem dan contact op met het secretariaat via st-hubertus-ubachsberg.nl.

Foto vaandel
Fotograaf
Schutterij St. Hubertus Ubachsberg