Vijverpark: luie eenden en meer ratten door brood voeren

De laatste tijd worden de ganzen en eenden in het Vijverpark in Brunssum veel bijgevoerd door bezoekers. Dit voeren van de waterdieren is echter niet nodig. Sterker nog, het is zelfs slecht en ongezond voor dier en natuur, zo meldt de gemeente Brunssum. In het Vijverpark geldt een voerverbod. Dat verbod is bedoeld om de dieren in het park te beschermen. De gemeente roept bezoekers daarom met klem op om dit verbod te respecteren.

Een visvijver in een woonwijk in Nuth werd een tijd terug gesloten. Omdat omwonenden eenden voerden, ontstond grote overlast door ratten. De gemeente Beekdaelen riep eerder op om ongedierte rondom vijvers te voorkomen.  Ook de gemeente Heerlen verbood bezoekers nog langer eenden te voeren bij Kasteel Hoensbroek. De Vogelbescherming meldt dat brood een te hoog zoutgehalte bevat voor eenden. 

Gemeente Brunssum waarschuwt: "Het bijvoeren van ganzen en eenden gebeurt meestal met brood(resten). Dit is echter geen natuurlijk voedsel voor deze dieren. Wanneer ze hier teveel van eten, krijgen ze andere, gezondere voedingsstoffen niet binnen. Soms ontstaan er daardoor problemen met de spijsvertering en gaan de dieren dood. Het voeren van de waterdieren maakt ze ook 'lui'. Normaal vliegen de meeste van deze vogels in de winter naar het zuiden. Als ze hier worden bijgevoerd, krijgen ze geen prikkels meer om dat te doen. Ze worden daarmee steeds meer afhankelijk van het ongezonde voedsel dat ze van mensen krijgen.

Door het bijvoeren wennen de dieren ook teveel aan de mensen. Dat verstoort hun natuurlijk gedrag en kan leiden tot ongewenst en agressief gedrag. Tenslotte: lang niet al het uitgestrooide brood wordt opgegeten, zeker niet in het zomerseizoen. Deze voedselresten trekken ongedierte, waaronder ratten aan. Ratten nemen ziektes mee en vormen daarmee ook een bedreiging voor de gezondheid van mensen."

eend
Fotograaf
Pixabay