Straatterreur: autoruiten inslaan, intimidatie, eieren gooien

De burgemeester van Brunssum heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor het centrum van Brunssum. De maatregel heeft betrekking op jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar en houdt in dat zij zich in het aangegeven gebied niet in groepen mogen ophouden groter dan 4 personen.

De burgemeester van Brunssum, Wilma van der Rijt, stelt het verbod in naar aanleiding van aanhoudende jeugdoverlast in het centrum van Brunssum. "Daarbij maakt een groep jongeren zich stelselmatig schuldig aan vernielingen, intimideren van voorbijgangers, en het afsteken van vuurwerk".

In mei stelde de VVD-fractie reeds vragen aan burgemeester en wethouders over de overlast. "Brunssum heeft momenteel ernstige overlast van jeugd die door de wijken struint en dan met name in de wijk Kerkeveld en het centrum (maar ook andere wijken hebben hier last van). Herhaaldelijk krijgen wij bericht van jongeren die stenen en eieren tegen ramen gooien, verkeersborden omduwen over de openbare weg, burgers lastig vallen, ernstig intimideren, autoruiten inslaan, deuren intrappen, vuurwerk afsteken, autobranden en zo kunnen wij nog wel even doorgaan."

Onlangs kregen twee jongeren uit deze groep nog een gebiedsverbod opgelegd voor het centrum. Met het samenscholingsverbod geeft de burgemeester politie en gemeentelijke handhavers een extra instrument in handen om sneller en adequater jeugdoverlast te bestrijden en daarbij ook, waar nodig, preventief op te kunnen treden.

Het samenscholingsverbod geldt voor een periode van drie maanden, van 15 oktober 2020 tot en met 14 januari 2021, en is geldig in de openbare ruimte in het winkelcentrum van Brunssum (het 'Ei'), het Koutenveld, de wijk Kerkeveld (met uitzondering van het skatepark), het Lindeplein en het Vijverpark. Op overtredingen van het samenscholingsverbod staat een boete die kan oplopen tot een bedrag van 390,- euro per persoon, per overtreding. Het samenscholingsverbod voor groepen groter dan 4 jongeren geldt niet voor personen uit één huishouden.

Volgens 1Limburg zijn Brunssum en Landgraaf de afgelopen zomer de gemeenten waar verhoudingsgewijs het meeste werd geklaagd over overlast door jongeren. "In Landgraaf werd de politie in juni, juli en augustus in totaal 107 keer opgeroepen om luidruchtige of baldadige jongeren een beetje te laten dimmen. Daarmee waren er in Landgraaf verhoudingsgewijs evenveel klachten als in Brunssum, waar 82 keer werd gebeld."

Vorige maand richtten jongeren vernielingen aan in de Coronakapel in Kerkrade. Op de nieuwe vloermat gooiden ze brandende sigaretten, ze plasten tegen de kerkdeur, richtten vernielingen aan en bedreigden een vrijwilligster en de pastoor. De pastoor deed aangifte bij de politie.

hangjongere
Fotograaf
pixabay.com