Hoensbroeks buurthuis wordt binnenkort geopend

Auteur
Rob Rörik, Butting-In

Zaterdag 1 mei vindt de opening van Buurthuis Butting-Inn Hoensbroek plaats door wethouder Adriana Keulen (Wethouder Integraal Ouderenbeleid, Buurtgericht Werken, Publieke Dienstverlening en Informatisering). De belangrijkste doelen van het Buurthuis Butting-Inn zijn: 1) Multifunctioneel gebruik van de accommodatie en 2) Verhogen van de aantrekkelijkheid van de accommodatie (is zowel een doel als een voorwaarde).

Voor het accommodatiebeleid zijn er belangrijke kenmerken van het buurthuis Butting-Inn omschreven:
(1) het aanbod dient gericht te zijn op ontmoeting, met participatie en integratie als achterliggend doel
(2) gericht op een breed en divers publiek
(3) neutrale en open uitstraling
(4) ruime openstellinguren
(5) multifunctionele en flexibele ruimten
(6) scheiding van programma-uitvoering en beheer

Met de brede programmering wordt er een begin gemaakt om het buurthuis voor iedereen toegankelijk te maken. De jongerenactiviteiten dienen geïntegreerd te worden in het buurthuis en daarnaast nieuw leven ingeblazen te worden. Het aanbod moet inspelen op de vraag die jeugdigen anno 2021 stellen. Tieners en jongeren weten de weg niet meer zo te vinden naar de accommodatie. Terwijl er wel signalen zijn dat er voldoende vraag is. Om een vraaggestuurd aanbod te ontwikkelen worden jongeren nadrukkelijk betrokken bij de samenstelling en uitvoering van de programmering. Jongerenactiviteiten zijn in het bijzonder voor kinderen tot 13 jaar, tieners zijn dan in de leeftijd van 14/17 jaar. 

Huiswerkondersteuning

In de butting-inn zijn er dagelijkse huiswerkmomenten in het computerlokaal waarop kinderen en jongeren hun huiswerk kunnen maken als daar thuis geen gelegenheid voor is. Deze faciliteit is aanvullend vooral voor de jongeren en tieners. De computers zijn uiteraard alleen bedoeld voor huiswerk te maken.

Activiteiten voor kinderen

In de leeftijd van 4 tot 12 jaar worden er ook activiteiten aangeboden. Zo is er iedere woensdagmiddag een aanvullend kinderprogramma. De ene week knutselen, de andere week een wandeling met een speurtocht. Er wordt wel een onderscheid gemaakt wat betreft leeftijden, namelijk onder te verdelen in de mini’s (4/7) jaar en de midi’s (8/12 jaar). We dragen er zorg voor dat de activiteiten ook ondersteunend zijn vanuit het ontwikkelperspectief.

Voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0/4 jaar zal er aandacht zijn in de vorm van een samenkomst waar ouders hun moeilijkheden kunnen delen. Zo
kunnen ze van elkaars leren en tips geven. Voor de kinderen wordt er een speelhoek ingericht. Voor ouders met baby’s zal er een flessenwarmer en
verzorgingstafel aanwezig zijn. Je kunt dit wegzetten onder de term ‘‘ouder–kind ochtend’’.

De reguliere activiteiten zullen toegankelijk gemaakt worden voor alle bewoners. Een sportaanbod in de wijk rondom de Butting-Inn zal hier deel van uit maken. Bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden, wel zullen we een maximumaantal personen aanhouden. Voor de integratie van ouderen, bewoners met een beperking of mensen met een migratieachtergrond is natuurlijk ook aandacht. Iedereen moet mee kunnen participeren. Eenzaamheid bestrijden en voorkomen is een mooie uitdaging. Door goede buurtactiviteiten kan het ontmoeten beginnen. Sociale cohesie en toegankelijkheid van de gebouwen speelt hierbij een grote rol.

De vrijwilliger

Bij de Butting-Inn kan men zich opgeven als vrijwilliger. Alle vrijwilligers worden opgeleid en continue bijgeschoold. De vrijwilligers moeten ook een VOG-verklaring kunnen overleggen. De kosten hiervan zal de Butting-inn op haar rekening nemen. Vrijwilligers zullen ook gezocht worden door middel van oproepen via Facebook, en de vrijwilligerscentrale. Er zijn ook mogelijkheden via het UVW als een re-integratie traject. De beheerder van de Butting-Inn zorgt ervoor dat er vrijwilligers bij de juiste activiteiten geplaatst. Mocht het echter zo zijn dat het nodig is om een ander dagdeel te komen, zijn we hier flexibel in waar dat kan.

Openingstijden Butting-Inn

De Butting-Inn is iedere maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Een uitzondering hierop zijn de kookactiviteiten, deze zullen voornamelijk tussen 16.00 en 20.00 uur plaatsvinden. Butting-Inn zal één keer per maand op zondag geopend zijn. Regelmatig meten we de animo voor de activiteiten door middel van enquêtes. In deze enquête zullen met name vragen worden gesteld in de ‘indien Butting-Inn op zondag geopend zou zijn’ vorm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorstellen van
een film- of muziekmiddag. Er zal uiteraard ook ruimte zijn voor persoonlijke input van de bewoners.

Multifunctionele ruimten en flexibele ruimte

De ruimte, die als kantoor staat aangeduid zou voor de jongeren en tieners gebruikt worden voor computergebruik. Een rustige plek is wel fijn en hulp van een vrijwilliger is altijd in de buurt. De ruimte achter het kantoor zou gebruikt kunnen worden voor de jonge kinderen, knutselen, samen leren lezen en eventueel huiswerkbegeleiding. Hiervoor maken we een duidelijk schema. Zodat iedereen kan aflezen wat waar te doen is. De grote zaal gebruiken we als centraal middelpunt van ontmoeten, activiteiten zoals stoelyoga, een schildercursus of kaartclubje. Zolang het aanbod breed is en de activiteiten afgestemd zullen worden op de
verschillende bewonersgroepen is de verwachting dat bewoners en gebruikers hierover tevreden zullen zijn.

Neutrale en open uitstraling

De Butting-Inn zal een rustige uitstraling moeten hebben, rustige kleuren, het is bewezen dat dit een rustige mindset creeërt. Een open uitstraling is
vanzelfsprekend, screens open, verzorgde buitenomgeving en mooie planten geven een uitnodiging om naar binnen te gaan.

Voorbeeld Weekplanning Butting-Inn

Maandag

 • Koffie/thee drinken kranten en weekbladen aanwezig
 • Maandagmiddag kaarten, bridgen, rummikubben
 • Computergebruik

Dinsdag

 • Koffie/thee drinken kranten en roddelbladen
 • Dinsdagmiddag knutselen. Voorbeelden hiervan: mandala tekenen, dikke dames kleien en verven.
 • Bloedpriklocatie

Woensdag

 • Ouder-kind ochtend, ruimte wordt tzt bekeken
 • Koffie/thee drinken, kranten
 • Woensdagmiddag knustelen kinderen of een buitenactiviteit
 • Computergebruik en huiswerkbegeleiding in afstemming met beheer.

Donderdag

 • Koffie/thee drinken, kranten
 • Sporten binnen of buiten 9.30-11.30 uur, daarna samen wat drinken
 • Donderdagmiddag neem je eigen brei- of haakwerk mee, gezellig samenzijn.

Vrijdag

 • Koffie/thee kranten
 • Repaircafé 1x per maand
 • Pc-hulp 1x  per maand
 • Vrijdagmiddag kienen, tijd in overleg

Zaterdag 

 • 1 keer per maand zaterdag of zondag een nieuwe activiteit
 • KINDERDISCO / HEEL BUTTING-INN BAKT

Zondag

 • 1 keer per maand zaterdag of zondag een nieuwe activiteit
 • FILM OF DANSMIDDAG 
Kinderen
Fotograaf
Pixabay