Heerlen

Heerlen steunt aanstormend talent bij cultuurmakers

Pancratiuskerk Heerlen

Heerlen wil niet alleen de cultuursector door de crisis helpen, maar ook vooruit helpen. Want net nu de risico’s om nieuwe initiatieven te ontwikkelen groter dan ooit zijn, verlangen we er met zijn allen naar om er weer op uit te trekken. Om mooie voorstellingen te gaan zien. Om weer samen met anderen muziek te maken of naar de tekenles te gaan. Culturele organisaties waar de eigen inkomsten zijn weggevallen kunnen rekenen op een extra bijdrage.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Meer camera's voor fellere aanpak afvaldumpers

Afvalbak

Gemeente Heerlen gaat nog strenger handhaven op afval dat naast de containers wordt gezet. Te vaak is het een rommeltje bij de ondergrondse afvalcontainers. Vuilniszakken of losse rommel wordt er naast gezet. Het is smerig, het ziet niet uit en veel mensen storen zich er aan. Daarom is het zetten van afval naast de afvalcontainers verboden. Wie betrapt wordt krijgt in ieder geval een rekening voor het opruimen van het afval van 131 euro.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Heerlen start campagne voor actieve en gezonde mobiliteit

Hardlopen

Gemeente Heerlen start een campagne om samen met inwoners, bezoekers, maatschappelijke organisaties en ondernemers te werken aan 'duurzame mobiliteit'. Voor een groene en gezonde stad is het belangrijk hoe mensen zich verplaatsen. De campagne wil mensen laten nadenken over het vervoer en hen zo vaker laten kiezen voor actieve en gezonde mobiliteit zoals wandelen en fietsen.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Peuteropvang maakt samen tekeningen tegen eenzaamheid

Tekenen

De peuters van Peuteropvang Heerlen (POVH) maken tekeningen voor mensen die alleen of eenzaam zijn. Veel ouderen, maar ook jongeren en kinderen dreigen te vereenzamen door de vele coronamaatregelen, het thuiszitten en geen of weinig bezoek kunnen ontvangen.

Auteur
Peuteropvang Heerlen
Fotograaf
Peuteropvang Heerlen

Meer dan 700 mensen met uitkering vinden weer werk

Maankwartier

Ondanks de coronacrisis vonden afgelopen jaar 719 mensen met een bijstandsuitkering een baan. Daarvan gingen bijna 400 mensen fulltime aan de slag en de rest parttime. 17 procent van hen vond werk in de sector zorg en welzijn. Via Stichting Werk voor Heerlen stroomden 153 personen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt uit naar regulier werk.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Boek over halve eeuw Nieuwe Nor Heerlen in de maak

Cover 50 jaar Nor

Poppodium Nieuwe Nor vierde in 2019 haar 50-jarig bestaan. De culturele instelling ontwikkelde zich, vaak tegen de stroom in, van een cultureel café tot een poppodium met bovenregionale functie. Zo werd de (Nieuwe) Nor een monument met een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van Heerlen, toen en nu. Marcel van der Heyden en Paul Dolhain grijpen het jubileum aan om een boek te maken over vijftig jaar alternatieve jongerencultuur in deze stad.

Auteur
Nieuwe Nor
Fotograaf
Nieuwe Nor

Steun voor 693 starters- en seniorwoningen in Heerlen

Woningplannen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Heerlen-Centrum een financiële bijdrage van ruim 4 miljoen euro toegekend vanuit de woningbouwimpuls. Met de regeling Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen. Een belangrijke opgave van het centrum van Heerlen is de aanpak om leegstaande kantoren en winkels om te bouwen naar (duurzame) woningen.

Auteur
Gemeente Heerlen

Stenige tuinen weer groen dankzij 'Operatie Steenbreek'

Groene tuin

35 groene (voor)tuinen en veel enthousiaste deelnemers. Dat is de uitkomst van de proef die Heerlen vorig jaar deed om stenige tuinen te vergroenen. "Groene voortuinen maken de straten aantrekkelijker, ze helpen tegen wateroverlast, ze geven de bewoners plezier en zijn een verrijking van de natuur in de stad. Daarom hebben we besloten door te gaan met 'operatie steenbreek'", stelt wethouder Charles Claessens.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Gemeentehuur van sportclubs in Heerlen kwijtgescholden

Voetbal

De huur van gemeentelijke sportaccommodaties wordt over de periode 1 juni tot en met 31 december 2020 kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De kwijtschelding geldt alleen voor landelijk erkende amateursportorganisaties en niet voor andere partijen die gebruik maken van gemeentelijke sportaccommodaties zoals het onderwijs. Het gaat in totaal om een bedrag van €171.504.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Heerlense politiek pleit voor zichtbaarder lhbti-beleid

Regenboogvlag

Burgemeester en wethouders zijn voorstander van het openen van een extra COC-locatie voor Zuid-Limburg in Heerlen om het lhbti-beleid meer zichtbaar te maken in Heerlen en in de rest van Parkstad. Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid om een Roze Zaterdag in Heerlen te organiseren. Deze voornemens van het College vormen onderdeel van de plannen voor het lhbti-beleid voor de periode 2021-2024.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay