Voerendaal

Aikido-lessen in Gemeenschapshuis 't Wouves

Aikido in Ransdaal

Aikido is een zelfverdedigingskunst waarbij de kracht van de aanval wordt gebruikt als basis voor de verdediging. Aikidotechnieken gaan nooit in tegen de kracht en intentie van een aanvaller, maar maken er juist gebruik van om de aanval te neutraliseren.

Fotograaf
Paul de Gruiter

Werkzaamheden Fietsverbinding Parkstad verlopen als gepland

Fietsen

In september werd het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Daelsweg, tussen Ubachsberg en Heerlen en aan de Vijfbundersweg-Vrakelbergerweg tussen Ubachsberg en Wijlre. De wegen worden in fasen aangepakt om een veilige fietsverbinding te maken. Tegelijkertijd worden maatregelen tegen toekomstige wateroverlast uitgevoerd. De reconstructie zal naar verwachting tot eind 2022 duren.

Fotograaf
Pixabay

Speelgoedparadijs voor kinderen in Oude Pastorie Voerendaal

Speelgoedparadijs Voerendaal

De jaarlijkse speelgoedbeurs van de Laurentiusparochie in Voerendaal wordt steeds groter. Ruim 30.000 stuks speelgoed werden er dit jaar door ouders, kinderen én grootouders uit Voerendaal en omliggende gemeenten van harte geschonken om andere kinderen blij te maken.

Fotograaf
Laurentiusparochie Voerendaal

Voerendaal plant bomen tijdens Bomenfestival Limburg

Bomen

Zaterdag 13 november vindt het Bomenfestival Limburg plaats. Daarom worden er van 10.00-16.00 uur bomen en struiken aangeplant aan de Parallelweg. Dit is georganiseerd samen met Buurtvereniging 'T Baneblökske, IVN Voerendaal en de gemeente. Om 10:15 uur geeft wethouder Pierre Verbraak de officiële aftrap door het planten van de eerste boom.

Fotograaf
Pixabay

Schutterij St. Hubertus Ubachsberg toont nieuw vaandel

Foto vaandel

Na anderhalf jaar lockdown waren de leden van schutterij St. Hubertus Ubachsberg, zaterdag 9 oktober in opperbeste stemming weer bijeen in het MFC 'De Auw Sjoeël'. En daar was alle reden toe, want na de opening door het muziekkorps ontving de officierengroep nieuwe sjerpen uit handen van de Vriendinnen van St. Hubertus. Daarna overhandigde Frank Guldemond, secretaris van het Eregilde van de schutterij, nieuwe vaatjes aan de marketentstergroep.

Fotograaf
Schutterij St. Hubertus Ubachsberg

EHBO-Vereniging Klimmen-Ransdaal organiseert cursus

EHBO

De EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal zal in januari 2022 een nieuwe cursus EHBO organiseren. Voor meer informatie over deze cursus kunt u terecht op de website van de vereniging. Informatieavond: heeft u belangstelling voor deze cursus, dan bent u van harte welkom op maandagavond 13 december in het Gemeenschapshuis Op d’r Plats, Houtstraat 25 te Klimmen.

Fotograaf
Pixabay

Duurzaamheid Platform Voerendaal op zoek naar leden

Initiatiefnemers DPV

De gemeente Voerendaal wil de inwoners van Voerendaal graag nadrukkelijk meer betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken. Denk daarbij onder meer aan het plaatsen van zonnepanelen op daken en in zonneweides, het verduurzamen van vastgoed, mobiliteit en openbare verlichting, en hoe we van het aardgas af kunnen voor onze verwarming. Daarom is besloten om een platform in te stellen van inwoners van Voerendaal die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies zal geven op het gebied van duurzaamheidsbel

Fotograaf
Stan Keulen