Wonen

Meer camera's voor fellere aanpak afvaldumpers

Afvalbak

Gemeente Heerlen gaat nog strenger handhaven op afval dat naast de containers wordt gezet. Te vaak is het een rommeltje bij de ondergrondse afvalcontainers. Vuilniszakken of losse rommel wordt er naast gezet. Het is smerig, het ziet niet uit en veel mensen storen zich er aan. Daarom is het zetten van afval naast de afvalcontainers verboden. Wie betrapt wordt krijgt in ieder geval een rekening voor het opruimen van het afval van 131 euro.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Pixabay

Steun voor 693 starters- en seniorwoningen in Heerlen

Woningplannen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Heerlen-Centrum een financiële bijdrage van ruim 4 miljoen euro toegekend vanuit de woningbouwimpuls. Met de regeling Woningbouwimpuls stimuleert het kabinet de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een laag- en middeninkomen. Een belangrijke opgave van het centrum van Heerlen is de aanpak om leegstaande kantoren en winkels om te bouwen naar (duurzame) woningen.

Auteur
Gemeente Heerlen

Heerlen bouwt woongebied in centrum met fors meer groen

Impressie Schinkel Zuid

Op woensdag 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad van Heerlen het bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2020 vastgesteld. Met de vaststelling geeft de gemeenteraad groen licht voor de herontwikkeling van dit deel van het Schinkelkwadrant. Hiermee kan de gemeente samen met partners: ontwikkelaar VOC, IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg uitvoering geven aan de diverse ambities van het Bidboek Urban Heerlen.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Gemeente Heerlen

Bedrijf en buurt werken samen aan Pauzepark in Hoensbroek

Delegatie van buurtbewoners, L’Ortye, IBA Parkstad en gemeente Heerlen. Wethouder Adriane Keulen kon er niet bij zijn. Zij werd vervangen door wethouder Loek Damen

Vandaag is het werk begonnen aan het nieuwe Pauzepark in Hoensbroek. Dit park komt op het al jaren braakliggende terrein aan de Zandstraat/Spoordijkstraat/Pastoorskuilenweg in het centrum van Hoensbroek. Op initiatief van het Hoensbroekse bedrijf L’Ortye en in overleg met buurtbewoners, wordt dit terrein omgeturnd tot een park. De buurtbewoners hebben meegewerkt aan een ontwerp en zijn deels verantwoordelijk voor de realisatie en het onderhoud.

Auteur
Gemeente Heerlen
Fotograaf
Luc Lodder

Minder woningtransacties in Limburg door belastingwijziging

Minder woningtransacties in Limburg door afschaffing overdrachtsbelasting

In november zijn 18.449 woningen van eigenaar gewisseld, 16,7% minder dan in de maand oktober dit jaar maar nog wel een kleine stijging van 0,6% ten opzichte van november 2019. De daling is voornamelijk een gevolg van het feit dat een deel van de groep kopers tot 35 jaar de gang naar de notaris heeft uitgesteld in verband met de afschaffing van de overdrachtsbelasting per 1 januari a.s.

Auteur
Woningmarktcijfers.nl
Fotograaf
Pixabay

Omgevingsvisie zet toekomst van Limburg op papier

Toekomst van Limburg

Van 7 september tot en met 18 oktober 2020 heeft de Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage gelegen en heeft eenieder de mogelijkheid gekregen om te reageren. In deze periode heeft de Provincie 277 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben op verschillende onderdelen van de Omgevingsvisie tot een verdere aanscherping geleid. De Omgevingsvisie is door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Vanaf januari 2021 gaan Provinciale Staten zich hierover verder buigen.

Auteur
Provincie Limburg
Fotograaf
Pixabay

Kerkrade en HEEMwonen bouwen woningen in park

Woningbouw Kerkrade

Recent is een grondexploitatieovereenkomst getekend tussen woningcorporatie HEEMwonen en de gemeente Kerkrade ten behoeve van de realisatie van 24 levensloopbestendige nieuwbouwwoningen in Park West in Kerkrade-West. Het nieuwbouwproject kent een bijzondere opzet: de woningen worden in een hofje gebouwd met de achtertuinen naar elkaar en met de voorkant richting het openbaar park.

Auteur
Gemeente Kerkrade
Fotograaf
Gemeente Kerkrade

STAND-BY brengt wijk Mariarade in Hoensbroek bijeen

Weijenbergstraat

Woningcorporatie Vincio draagt het beheer van de ontmoetings- en activiteitenlocatie in De Weijenberg vanaf 1 december over aan Heerlen STAND-BY! De Heerlense zorg- en welzijnscoöperatie is van plan om de activiteiten in deze drukbezochte ontmoetingsplek in de Hoensbroekse wijk Mariarade uit te breiden.

Auteur
Heerlen STAND-BY!
Fotograaf
Heerlen STAND-BY!