Jaimy van Dijk gekozen tot lijsttrekker VVD Brunssum

Auteur
VVD Parkstad en Omstreken

Jaimy van Dijk is de nieuwe lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Brunssum. Vanwege de COVID-19 pandemie hielden de liberalen maandag 31 mei ’21 een digitale ledenvergadering. Tijdens deze digitale ledenvergadering spraken de VVD leden zich unaniem uit voor het benoemen van Jaimy tot lijsttrekker. Hij zal daarmee de lijst van de liberalen in Brunssum voor 2022 aanvoeren.

Jaimy is geboren in Brunssum en opgegroeid op de Langeberg. Op een kleine onderbreking na heeft hij altijd in Brunssum gewoond. De korte onderbreking vond plaats na het afronden van het VWO aan het Brunssumse Romboutscollege. Jaimy heeft daarna in Nijmegen Psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Brunssum loslaten, lukte echter niet. Daarom besloot hij na het behalen van zijn Masterdiploma samen met zijn, toen nog vriendin, Lieke terug te keren naar Brunssum. Inmiddels is Jaimy met Lieke getrouwd, wonen zij samen op de Karel Doormanstraat en hebben zij twee zonen, Jaxx (van 2) en Xavi (van 1). Als het even lukt, brengt Jaimy als echte familieman graag zoveel als mogelijk tijd door met zijn gezin. In het dagelijks leven is Jaimy werkzaam als stafadviseur Zorgverkoop binnen het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Alwaar hij in het afgelopen jaar van dichtbij de impact van de COVID-10 pandemie op de zorg en haar medewerkers heeft kunnen meekrijgen.

Het niet kunnen loslaten van Brunssum kwam mede door de band met het verenigingsleven. In het Brunssumse verenigingsleven is Jaimy namelijk een bekend gezicht. Zo is hij een jarenlang lid van S.V. Langeberg, zit hij in de PR&Media commissie van ondernemersvereniging Business in Brunssum en is hij zeer betrokken bij de Brunssumse carnaval. Dat laatste is hij al sinds jonge leeftijd. Samen met een groep vrienden heeft hij vanuit verschillende bestuurlijke rollen meegewerkt aan het succesvol maken van de internetradio Carnaval-Radio.nl. Vanuit Carnaval-Radio.nl is bovendien actief meegewerkt aan het opzetten van het Glazen Huis Brunssum. Laatst nog als online editie voor de door COVID-19 getroffen natte horeca in Brunssum. Ook is hij met een viertal anderen het carnavalszondagevenement Koning Carnaval gestart en is hij al jarenlang lid van CV Kirkstroatnarren. Voor die laatste vereniging is hij in het seizoen 2014 de seizoensprins geweest.

Alle inspanningen voor het Brunssumse verenigingsleven leverde Jaimy in 2019 de eervolle benoeming tot Parelorde-drager op. Een orde die wordt uitgereikt aan Brunssummers die zich op cultureel, sociaal en maatschappelijk vlak verdienstelijk hebben gemaakt. Ook binnen de VVD heeft Jaimy inmiddels een aardig track record opgebouwd. Zo werd hij zowel in 2014 als in 2018 met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van Brunssum. Van oktober 2015 tot en met maart 2018 vertolkte hij daarbij de rol van fractievoorzitter. Een rol die hij na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 moest neerleggen omdat hij zijn tweede Masterdiploma in de Bedrijfskunde aan de Rotterdam School of Management wilde behalen. Voor zijn politieke inspanningen aangaande het gedegen controleren van de zittende macht ontving hij bovendien samen met collega-raadslid Offermans de titel “Limburgs Liberaal van het jaar 2020”. Het bestuur van de VVD Parkstad & Omstreken is enthousiast over de grote sociaal-maatschappelijke, politieke en zakelijke inspanningen van Jaimy en is ervan overtuigd dat deze gaan helpen bij het samen met de andere enthousiaste VVD’ers realiseren van een mooi resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Trots op vertrouwen

Jaimy is verheugd en trots op het vertrouwen dat hij mag krijgen van het bestuur en de Brunssumse VVD leden. “Het is een eer om zo’n enthousiast team van Brunssumse liberalen te mogen aanvoeren. Ik kijk er dan ook naar uit om ons samen hard te maken voor herkenbare VVD thema’s zoals veiligheid & leefbaarheid, maatwerk voor kwetsbaren en een gezonde leefomgeving. We gaan voor passende woningbouw, een bruisend centrum, een krachtige economie met en voor ondernemers. En uiteraard een bloeiend verenigingsleven. Samen gaan we daarom strijden voor een goede verkiezingsuitslag en
hebben we de ambitie om terug te keren in de coalitie. Dat is voor ons als echte doeners toch de plek waar wij als VVD’ers ons het meeste thuis voelen”.

De VVD Brunssum kandidatenlijst wordt in december 2020 vastgesteld. Kandidaten kunnen zich op dit moment nog aanmelden, daarna vinden de selectiegesprekken plaats met de kandidaatstellingscommissie. De inzet van de VVD Brunssum is om met een sterke fractie de komende vier jaar weer een bijdrage te leveren aan een veilige en ondernemende gemeente Brunssum waar het voor iedereen mooi wonen, werken en recreëren is. Volg de ontwikkelingen en standpunten van de VVD Brunssum op: https://www.vvdbrunssum.nl/.

Jaimy van Dijk
Fotograaf
VVD Parkstad en Omstreken