Balanz, leerwerkbedrijf en gemeente brengen banen

Auteur
Gemeente Kerkrade

De gemeente Kerkrade en de bedrijven Balanz Facilitair en Relim hebben hun krachten gebundeld in het project Balanz@Work Kerkrade. Doelstelling van het project is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar passend werk in de schoonmaakbranche. Het startschot voor het project vond plaats op dinsdag 1 juni met de ondertekening van het convenant in het Flexiforum in Kerkrade.

De gemeente Kerkrade wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven om te participeren in de maatschappij. En dat in samenwerking met maatschappelijke partners. De gemeente streeft hierbij primair naar betaald werk. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk dat organisaties inclusief worden. Schoonmaakbedrijf Balanz Facilitair participeert in het project om een groeiend tekort aan werknemers te voorkomen. Leerwerkbedrijf Relim begeleidt in opdracht van de gemeente bijstandsgerechtigden bij participatie en re-integratie.

Tien deelnemers per jaar

Gezamenlijk hebben deze partijen een leerwerklijn opgezet die gericht is op de schoonmaak. Doelstelling is om mensen vanuit de bijstand te laten uitstromen naar betaald werk bij Balanz Facilitair. In het project is er per jaar plek voor tien deelnemers. Op het moment dat iemand een vaste baan vindt, kan een andere deelnemer instromen. 

Intensieve begeleiding

De deelnemers worden in het project intensief begeleid. Dat begint al in het zogeheten voorschakeltraject bij Relim. Daarin wordt gewerkt aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor deelname. Binnen het gehele traject is er niet alleen aandacht voor vakvaardigheden, maar wordt er ook gewerkt aan werknemersvaardigheden, sociale vaardigheden, vitaliteit en gezondheid van de deelnemers. De deelnemers worden intern opgeleid en begeleid door professionals van de deelnemende partijen.

Na afronding van het voortraject stromen de kandidaten door naar Balanz Facilitair. Daar doen ze in eerste instantie drie maanden op een laagdrempelige manier ervaring op met werken binnen de schoonmaakbranche. Na deze kennismakingsperiode worden de kandidaten in het programma opgeleid tot erkend schoonmaak medewerker. Bij de afronding van de opleiding ontvangen ze het officiële - door de branche erkende - diploma Basis Opleiding Schoonmaak. Bij goed functioneren biedt Balanz Facilitair na een maximale termijn van 23 maanden de kandidaten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. 

Toekomst 

Voor Balanz Facilitair biedt Balanz@Work Kerkrade een uitstekende mogelijkheid om een nieuwe instroom van medewerkers te genereren in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Wethouder Huub Wiermans: “Met het erkende vakdiploma, de geleerde vaardigheden en opgedane ervaring, kunnen de deelnemers een duurzame werkplek vinden, waarmee ze uit de uitkering komen en kunnen bouwen aan hun toekomst.” Uit soortgelijke projecten in andere gemeentes blijkt daarbij ook dat deelnemers die dit traject met succes doorlopen een positief effect ervaren op sociaal vlak én op hun gezondheid. 

Kerkrade
Fotograaf
Pixabay