Voetbalclubs RKVV Haanrade en SVA verder als Sporting HAC

Auteur
Sporting HAC

RKVV Haanrade & SVA fuseren en gaan vanaf 1 juli 2021 verder onder nieuwe naam “Sporting H.A.C.” De definitieve fusie van beide voetbalverenigingen is het slotakkoord van een succesvolle samenwerking in de afgelopen seizoenen. Haanrade & SVA sloegen voor het eerst in 2019 de handen ineen in de vorm van een samenwerking op de seniorenafdeling (SSA). De SSA gold als voorloper op een mogelijke fusie met als doel om binnen 3 jaar ook op andere afdelingen samen gezond verder te gaan.

Na een eerste positieve evaluatie en het verdere uitwerken van de operationele zaken stonden beide verenigingen positief tegenover het versnellen van het fusietraject. Als resultaat hiervan verleenden de leden eerder dit jaar hun unanieme toestemming aan de fusie.

De laatste officiële stap in dit traject vindt plaats op 30 juni, waarbij de akte van fusie door beide besturen ondertekend zal worden. Per 1 juli 2021 zal de oprichting van de nieuwe vereniging Sporting H.A.C. (voluit: Sporting Haanrade Ackensplein Combinatie) definitief zijn. Sporting H.A.C. zal bestaan uit vier senioren en twee veteranenelftallen. Het hoofdcomplex zal Carisborg blijven, het huidige complex van RKVV Haanrade.

Sporting HAC
Fotograaf
Sporting HAC