Heerlen neemt daklozenopvang het Gasthuis in gebruik

Auteur
Gemeente Heerlen

Woensdag 2 juni is de daklozenopvang het Gasthuis in het voormalige klooster aan de Gasthuisstraat 35 in gebruik genomen. Dit houdt ook in dat de Klomp dicht gaat. Een deel van de mensen daar krijgt elders een goede woonplek. Een ander deel krijgt een kamer in het Gasthuis. 

In het Gasthuis zijn 27 doorstroom kamers met plaats voor maximaal 30 personen. Iedere bewoner krijgt een eigen kamer waar men zich kan terugtrekken en er is een grote tuin. Hierdoor ontstaat er veel meer privacy. Daarnaast biedt het Leger des Heils persoonlijke hulp en begeleiding aan iedere op te vangen persoon. In combinatie met de rustige plek van deze voorziening is de verwachting dat dit goed is voor het herstel van de bewoners, maar ook goed voor de omwonenden omdat de impact op de omgeving hiermee zo klein mogelijk wordt. 

De realisatie van deze daklozenopvang draagt bij aan de doelstelling uit de in 2018 door alle gemeenteraden van Parkstad vastgestelde “Visie Opvang en Beschermd Wonen Parkstad”: verbetering van de opvang door de voorzieningen kleinschaliger te maken. In dit geval minder plekken en eigen kamers, in plaats van slaapzalen en alleen een grote groepsruimte. 

Dakloze
Fotograaf
Pixabay