Speeltuinvrijwilligers gezocht in Kerkrade

Auteur
Stichting Speeltuin Heilust

Stichting Speeltuin Heilust is met spoed op zoek naar enkele vrijwilligers die vanaf het speelseizoen 2021 de speeltuin “Mijn Speelpark West” gelegen aan de Annemonenstraat 18 te Kerkrade komen versterken.

De huidige vrijwilligers hebben bij het stichtingsbestuur aangegeven met ingang van november 2020 te stoppen met hun werkzaamheden. Het huidige beheerdersechtpaar heeft na 20 jaar, mede door nieuwe werkzaamheden, besloten het stokje over te geven. Ook hun team van vrijwilligers gaven aan hun vrijwilligerstaken niet meer te kunnen combineren met hun werk.
Uit ervaring weet het bestuur dat de werkzaamheden in de speeltuin het beste kan worden gedaan door een redelijke groep vrijwilligers. Daarom hebben zij een drietal vacatures samengesteld om de druk en plezier van een vrijwilliger te kunnen waarborgen. Let wel: het gaat hier om vrijwilligerswerk, géén betaalde baan!

Vacature 1: 
Beheerder speeltuin

Als beheerder van de speeltuin ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de speeltuin. Je wordt lid van het stichtingsbestuur en als zodanig onderhoudt je de contacten met de overige vrijwilligers en stichtingsbestuur. 
Je bent verantwoordelijk voor de bezetting van de verkoopruimte tijdens openingstijden en het volledige onderhoud van de speeltuin. Dit doe je in samenwerking met je vrijwilligers, onderhoudsvrijwilligers, stichtingsbestuur en beroepskrachten van de gemeente. 

Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van food en non-food producten zodat de vrijwilligers hun werk kunnen doen en de bezoekers met veel plezier kunnen spelen in de speeltuin.

Tijd: 1 á 2 dagdelen per week open houden van de speeltuin, 1 dagdeel inkopen doen, regelmatig overleg met overige vrijwilligers, 1 keer per maand 1 á 2 uur overleg met stichtingsbestuur en 1 avond jaarvergadering met SSK, gemeente en alle speeltuinen uit Kerkrade.

Aantal: 1 á 2 vrijwilliger(s), een echtpaar heeft echter een pre

Vacature 2: 
Vrijwilliger speeltuin

Als vrijwilliger speeltuin ben je verantwoordelijk om tijdens het seizoen 1 á 2 dagen de speeltuin te openen en zorg te dragen voor verkoop en veiligheid in de speeltuin. Je houdt je hier aan de regels zoals van te voren afgesproken met Beheerder en stichtingsbestuur. Overige werkzaamheden aan het begin of einde van het seizoen gebeuren in overleg met de beheerder.
Tijd: vanaf paaszaterdag tot de laatste zaterdag van de herfstvakantie tijdens de openingstijden van de speeltuin, 1 á 2 dagdelen per week. Regelmatig overleg met de beheerder. Overige werkzaamheden na overleg met beheerder.

Aantal: onbeperkt, hoe meer vrijwilligers hoe minder uren ieder moet maken, en met 2 of meer mensen per dagdeel is het gezelliger werken

Vacature 3: 
Vrijwilliger onderhoud en groen

Als vrijwilliger ‘onderhoud en groen’ ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de toestellen volgens de wettelijke regels en het bijhouden van het groen. 

De grote ruimtes tussen de toestellen worden gemaaid door de gemeente, de randjes en heuvels moet je zelf doen. Je bent werkzaam in de uren dat de speeltuin gesloten is om de veiligheid van de spelende kinderen te garanderen. Je verricht je werkzaamheden in overleg met de beheerder.

Tijd: 1 á 2 ochtenden per week. Eén week voor de opening van het speelseizoen groot onderhoud in samenwerking met de gemeente. Regelmatig overleg met de beheerder.

Aantal: 1 á 2 personen, ervaring van groenonderhoud is een pré

Bij interesse of vragen kom vrijblijvend langs in de speeltuin of neem contact op met de voorzitter van de stichting:

Twan von kann
Tw.kann@wxs.nl