Oudste wegkruis in Colmont (Ubachsberg) staat er al 180 jaar

In het landelijk gelegen Colmont, een gehucht van Ubachsberg, staat het oudste wegkruis van Ubachsberg: het Johan Schrijvers kruis. Johan Schrijvers was een jonge boerenzoon en geboren te Wahlwiller in 1767. Hij trouwde in 1794 met Johanna Janssen uit Ubachsberg. Ze gingen wonen en boeren in de Dalstraat op de hoeve “De Leuf”, waarin nu restaurant De Leuf is gevestigd. Zijn vrouw, Johanna Janssen, stierf in 1798 in het kraambed, iets wat in die tijd veelvuldig voorkwam. Ze bracht wel nog een zoon ter wereld, Johan Pieter Schrijvers (geboren 06-05-1798 en gestorven op 22-06-1868).

Johan Schrijvers bleef alleen achter op de boerderij, maar na enige jaren hertrouwde hij met de weduwe Hoepermans op 31-07-1806. Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, nl. 4 zonen en 1 dochter. Mevr. Hoepermans overleed op 03-08-1848.

Hartinfarct

Zoals vermeld was Johan Schrijvers landbouwer en op de dag van 15 juli 1841 werd hij op het land te Colmont getroffen door een hartinfarct en stierf hij ter plaatse. In die tijd was het niet 112 bellen voor de ambulance, dus was de kans op overlijden veel groter. Hij werd 74 jaar oud. Zijn familie en de inwoners van Colmont plaatsten op de hoek van het land een smeedijzeren kruis met een tekstplaatje erop. Johan Schrijvers was een geliefd persoon in Ubachsberg en Colmont. Hij werd begraven op het kerkhof te Voerendaal. In die tijd werd in deze omgeving veel Duits gesproken en ook geschreven. Dit is op het tekstplaatje van Johan Schrijvers duidelijk te zien.

De tekst op het bordje luidt als volgt: “Bet vor de siel van saliger Johannes Shrijvers. Hir overleden den+ 15 julij 1841. +O+S+V+D”. Men ziet aan de tekst en schrijfwijze dat de boereneenvoud in die tijd heel gebruikelijk was. Let op de letters S en N op het tekstbordje, ze zijn in spiegelbeeld geschreven. De C en de laatste S in de naam zijn gewoon weggelaten. De letters O.S.V.D. staan voor: “OMNI SALUS VERBO DEI”. Wat betekent: Allen heil in het woord God gelegen.

Onderhoud

Het kruis werd tot een tiental jaren terug onderhouden door Jo Ubaghs zaliger, die helaas te vroeg is overleden. Zijn dochter Thea heeft de taak van Jo overgenomen in combinatie met Chris Willems. Ook bewaart Thea het originele tekstbordje. In 2008 is het tekstbordje vernieuwd. Thans heeft de familie Franssen, die woont aan de Geerweg de zorg van het kruis op zich genomen. Het is aan de kleine gemeenschap van Colmont te danken dat wanneer de vernieling niet toeslaat, we al 180 jaren kunnen genieten van het oudste, eenvoudig kruis van Ubachsberg.

Wegkruis Colmont Ubachsberg
Fotograaf
Chris Willems