Innovatie op Limburgse werkvloer blijft achter

Auteur
Conclusion Zuyd

Medewerkers bij bijna de helft van de bedrijven in Limburg zijn momenteel niet in staat om te innoveren. Het juiste kennisniveau, genoeg budget of de urgentie ontbreken. 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat medewerkers niet bereid zijn om te innoveren. Dit blijkt uit onderzoek van Conclusion Zuyd onder 148 Limburgse bedrijven met minimaal 10 fte. Daarnaast geeft 36 procent aan dat de directie niet openstaat voor ideeën voor innovaties van de werkvloer. Gelukkig is er bij de meeste bedrijven een positiever beeld: 80 procent van de respondenten geeft namelijk aan dat innovatie binnen het eigen bedrijf wel gestimuleerd wordt.

Innovatie in verschillende branches
Gemiddeld geven de Limburgse bedrijven zichzelf een 7,4 als het op innovatie aankomt. Wanneer we dit per branche bekijken, zien we dezelfde positieve trend. De industrie en de IT geven zichzelf ook een 7,4. In de logistiek zijn ze nét iets minder optimistisch met een 7,3. De gezondheidszorg heeft nog wat stappen te zetten, want zij komen naar eigen zeggen niet boven een 6,9 uit.

Marco Bosma, directeur bij Conclusion Zuyd: “Om onszelf constant te blijven verbeteren is innovatie onmisbaar voor bedrijven. Dat medewerkers niet in staat worden gesteld om te innoveren, is natuurlijk zonde. Maar ik wil hierbij ook een oproep doen aan de medewerkers in Nederland: zie jij een mooie ontwikkel- of innovatiekans voor jouw bedrijf? Geef dit vooral aan! Uit eigen ervaring weet ik dat dit alleen maar gewaardeerd wordt. Het succes van een bedrijf wordt door alle werknemers bepaald, niet enkel door de directie.”

Het gehele onderzoek lees je hier: https://www.conclusionzuyd.nl/innovatielimburg2020