Meldpunt en buurtcoalities tegen eenzaamheid

Auteur
Gemeente Heerlen

Onder de noemer #SamentegenEenzaamheid zet de gemeente Heerlen zich actief in voor de strijd tegen eenzaamheid. In het kader hiervan heeft wethouder Adriane Keulen onlangs het telefonisch Meldpunt Eenzaamheid geopend. 

Een meldpunt waar bewoners naartoe kunnen bellen als zij zich eenzaam voelen en niet weten hoe ze dit kunnen aanpakken. Het meldpunt is erop gericht om, samen met iemand die zich eenzaam voelt, de juiste ondersteuning te bieden. Ook mensen die anderen willen helpen of eenzaamheid signaleren, kunnen contact opnemen met het nummer: 045-5604004. 

Startbijeenkomst buurtcoalitie Hoensbroek/De Dem
In onze volgende stap gaan we de wijk meer betrekken door het opzetten van buurtcoalities. Hiermee willen we een netwerk vormen in de buurt om eenzaamheid te signaleren en aan te pakken. Er gebeurt heel veel in de wijk, maar veel partijen weten niet van elkaars bestaan. 
We willen dan ook via de buurtcoalities het bestaande netwerk met elkaar verbinden en verder uitbreiden. Daarnaast willen we ook de mogelijkheid bieden om nieuwe initiatieven te laten ontstaan. 

Eerste buurtcoalitie
Op 2 september is, in aanwezigheid van wethouder Adriane Keulen, de eerste buurtcoalitie in Hoensbroek/De Dem van start gegaan. De opkomst was hoog en het enthousiasme groot. Diverse maatschappelijke partijen, buurtbewoners, buurtverenigingen, vrijwilligers en ook ondernemers waren bij de startbijeenkomst aanwezig. Inmiddels zijn de eerste vervolgaf-spraken om samen aan de slag te gaan in de eigen buurt al gemaakt. Deze eerste bijeenkomst is georganiseerd en getrokken door de gemeente; 3 deelnemers hebben zich gemeld om de volgende bijeenkomsten (mee) te organiseren. 

Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 4 november. 

Poster voor Meldpunt Eenzaamheid