Dit jaar geen Stadsprins en Stadsjeugdprins in Brunssum

Karnaval Brunssum - Geen Stadsprins en Stadsjeugdprins 2022

Geen kinder- en geen grote optocht; alternatieve activiteiten worden verkend

Op woensdag 22 december 2021 hebben de voorzitters van alle Brunssumse Carnavalsverenigingen (C.V. de Brikkebekkesch, C.V. de Burcht, C.V. Chalet, Kinjer Optoch Kommitee, C.V. Kirkstroatnarren, C.V. de Klotsköp, C.V. de Koelköp, C.V. De Streupers, de Karnavalsroad Broenssem en de nieuw opgerichte Stichting Evenementen Limburg voor de optochten) in onderling en unaniem overleg besloten dat het seizoen 2021-2022 ook in januari en februari 2022 niet het gewenste vervolg kan krijgen.

Dat betekent concreet het volgende: ook in 2022 zal er geen Stads(jeugd)prins worden geproclameerd, zal er geen Parelorde worden uitgereikt en komen de kinder- en grote optocht te vervallen. Ook vele andere proclamaties en activiteiten, zoals de proclamatie van C.V. de Klotsköp en het Buuttefestival van C.V. De Streupers, zullen niet doorgaan. In een enkel geval wordt de januarimaand en de ontwikkelingen daarin toch nog afgewacht.

De verenigingen nemen hierin hun gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. "We zitten midden in een lockdown die minimaal tot en met 14 januari 2022 duurt en weten niet hoe zich dat verder ontwikkeld; activiteiten plannen is echter met wat we wel weten vrijwel onmogelijk. Daarnaast spelen natuurlijk ook de ontwikkelingen om ons heen: veel verenigingen en plaatsen gingen ons al voor met afgelastingen, er is een nieuwe variant met nieuwe zorgen. En dan is de besluitvorming alleen maar logisch. De druk op de zorg blijft zorgwekkend. En het einde is nog niet in zicht. Onze evenementen zijn potentiële besmettingsbronnen en wij willen, met pijn in ons carnavalshart, niet bijdragen aan verdere verspreiding van het Coronavirus. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: de gezondheid is en blijft met stip nummer één. Dat hebben we al eerder in onze persberichten aangegeven en dat blijft ook het uitgangspunt."

Hoe nu verder?

De verenigingen en de Karnavalsroad Broenssem zitten niet stil. Er wordt in verschillende richtingen gedacht over hoe er alsnog iets georganiseerd kan worden. Online activiteiten rondom carnaval bijvoorbeeld; maar er wordt ook gedacht aan activiteiten buiten het reguliere seizoen. Carnaval is seizoensgebonden van 11 november tot de eerste zondag van de Advent en van 1 januari tot Aswoensdag. Dat is niet zo maar te verplaatsen naar de zomermaanden, dat doet geen recht aan tradities en beleving. Maar dat neemt niet weg dat er buiten het seizoen activiteiten georganiseerd kunnen worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de pandemie wordt gedacht aan april 2022 met een voorjaarsactiviteit en in september 2022 met een najaarsactiviteit. De proclamatie van de Stadsprins is gepland op zondag 15 november 2022 en het nieuwe Parelbal op 13 januari 2023.

Met vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Karnavalsroad Broenssem, secretaris@karnavalsroadbroenssem.nl.

Carnaval
Fotograaf
Pixabay