Clasina Debets gekozen als lijstrekker GroenLinks Beekdaelen

Op 10 december hield GroenLinks Beekdaelen haar digitale ledenvergadering.

Allereerst werd afscheid genomen van Louis de Rijk. Geen afscheid als lid van GroenLinks, maar afscheid als commissie- en raadslid na 20 jaar. Hiervoor gingen Clasina Debets en John Essers als verrassing live bij hem thuis een cadeau aanbieden, dus helemaal digitaal was het niet. Louis gaf aan dat hij de fractie en zeker de nieuwe raadsleden wil blijven ondersteunen. Hij laat 'los in vertrouwen'.

Fractievoorzitter Clasina Debets blikte terug op alles wat in de afgelopen 3 jaar bereikt is, in samenwerking met de andere politieke partijen. Ze gaf aan trots te zijn op zo'n grote, enthousiaste groep GroenLinksers, waarbij iedereen zich op hun manier inzet voor een sociale, groene en eerlijke toekomst in Beekdaelen. Na afloop van de digitale stemming voor de lijsttrekker, bleek dat Clasina Debets unaniem werd gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande.

De top van de kandidatenlijst bestaat verder uit: Dick Poelsma, Yvonne Dreessen, Susanne Voncken, Jordy Jennen en Mark Meessen. Een lijst met een mix van jong met iets minder jong; samen met de kandidaten die de lijst ondersteunen, een vertegenwoordiging uit de kernen van Beekdaelen en 3 vrouwen in de top 4!

John Essers gaf ook aan trots te zijn op waar de partij nu staat. Hij is, samen met Louis de Rijk, de grondlegger van de lokale partij GroenLinks (Nuth), 20 jaar geleden. John Essers hoopt dat hij het werk, dat hij als wethouder voor GroenLinks en de PvdA in gang gezet heeft in Beekdaelen, kan afmaken.

GroenLinks Logo