Basisschool Frans Postma officieel een Gezonde School

Basisschool Frans Postma Heerlen mag zich sinds deze week officieel een Gezonde School noemen. De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl. Het programma betreft een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid vormen de pijlers van de Gezonde School aanpak. In de afgelopen periode hebben Jean Rinkens (waarnemend directeur), Wendy Pranger (Gezonde School coördinator) en Anouk Bisschops (JOGG-regisseur gemeente Heerlen en Gezonde School-adviseur GGD Zuid-Limburg) succesvol samengewerkt aan het gezondheidsthema Welbevinden binnen de Gezonde School-aanpak. Met als resultaat dat Basisschool Frans Postma zich vanaf nu officieel een Gezonde School mag noemen.

Het gedachtengoed van de "Vreedzame school" is duidelijk zichtbaar binnen het beleid van school en in het handelen van de leerkrachten en de leerlingen. Op basisschool Frans Postma is er in ruime mate aandacht voor het persoonlijk welbevinden van kinderen en wordt er samen met de kinderen gericht gewerkt aan het versterken van het sociaal-emotioneel klimaat.

De Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt leerlingen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter en het versterkt daarnaast de weerbaarheid van kinderen.

Gezonde School is een onderdeel van de JOGG-aanpak (Jongeren op Gezond Gewicht) binnen de gemeente Heerlen. In de JOGG-aanpak werkt de gemeente Heerlen samen met partners, zoals o.a. met Heel Heerlen Beweegt, scholen en verenigingen, aan een gezondere leefomgeving voor jeugd en jongeren.

BS Frans Postma Gezonde School
Fotograaf
BS Frans Postma