Mijnlampencollectie Raedts terug naar Mijnmuseum Heerlen

Het Nederlands Mijnmuseum krijgt de beroemde mijnlampencollectie van Ir. C.E.P.M Raedts, directeur van de Oranje-Nassau mijnen, in bruikleen. Jarenlang bevond de collectie zich in het buitenland. Tijdens de uitbreiding van de huidige collectie ten behoeve van de nieuwe museumlocatie, is het dankzij de erven van Ir. Raedts gelukt om de collectie terug naar Heerlen te halen.

Ir. Raedts verzamelde gedurende zijn leven (1898-1983) meer dan 250 mijnlampen, afkomstig van over de hele wereld. Tijdens werkbezoeken vulde hij zijn collectie aan met buitenlandse exemplaren uit uiteenlopende tijdperken. Er zitten zelfs enkele Romeinse olielampjes bij. Na zijn overlijden kwam de collectie via overerving in eigendom van Ir. C.J.B.M. Raedts, zoon van Raedts senior en tevens mijningenieur. Nu is de collectie door de erven Raedts in bruikleen gegeven aan het Nederlands Mijnmuseum.

Nationaal erfgoed met diverse topstukken

De 'Mijnlampencollectie Raedts' is opgenomen in het Rijksregister van beschermde cultuurgoederen en verzamelingen en is daarmee wettelijk beschermd nationaal erfgoed (Erfgoedwet 2016). De collectie bevat enkele zeldzame en waardevolle mijnlampen. Zo vond Raedts in een "merkwaardig koperwinkeltje" in Londen een oude Davylamp, een van de eerste veiligheidslampen ontwikkeld om ondergrondse ontploffingen door explosief mijngas te voorkomen. Ook een zeldzame locomotieflamp, een schachtlamp en enkele bijzondere mijnlampen van Friemann & Wolf behoren tot de collectie.

Nederlands Mijnmuseum

Het Nederlands Mijnmuseum is bijzonder verheugd dat deze vermaarde collectie in bruikleen komt. Een gedeelte van de collectie wordt tentoongesteld in het nieuwe Nederlands Mijnmuseum, dat op 1 mei 2022 opent voor publiek.

Heerlen
Fotograaf
Pixabay