Verbonden in verdriet tijdens Lichtjesavond

Auteur
Parochie H. Laurentius

De parochie H. Laurentius organiseert in samenwerking met uitvaartvereniging Voerendaal een Lichtjesavond op vrijdag 30 oktober a.s. om 19.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voerendaal. Deze bijeenkomst is bedoeld om troost te geven aan iedereen die hun dierbare afgelopen jaar zijn ontvallen en erg missen. Op een waardige en respectvolle wijze denken we terug aan onze dierbaren door middel van passende woorden met muzikale omlijsting. Juist dan kan het een goed moment zijn om samen met anderen te gedenken. De Lichtjesavond kan u daar mogelijk wat bij helpen. Het samen gedenken kan steunen bij het omgaan met het verlies, de lege plek. Bewust stil staan bij die geliefde naaste, verloren aan de dood, maar in herinneringen en gedachten nog zó aanwezig.

Kaarsjes tijdens de Lichtjesavond
Fotograaf
Parochie H. Laurentius