Minder kosten door samenwerking parochies

In het dekenaat Schinnen-Beek zijn maandag twaalf kerkbestuursleden benoemd door de bisschop van Roermond, om namens hem een stukje van het Bisdom te beheren. Steeds meer Limburgse parochies gaan samenwerken in een zogenaamde federatie. 

Het streven is dat alle parochies in het Bisdom deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met één kerkbestuur, één pastoraal team en een financiële exploitatie. Zo hoopt de kerkelijke leiding dat er met de samenvoeging van parochies minder kosten worden gemaakt. Tegen L1 vertelde bisschop Harrie Smeets eerder: "Sommige parochies delen een pastoor of een team. Op die manier kun je kosten delen, voor bijvoorbeeld de pastorie". 

Harrie Smeets wil het aantal parochies reduceren van 300 naar 50. Dat schrijft hij in de Beleidsbrief 2020, gericht aan alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken.

Vicaris-generaal Harry Quaedvlieg van het bisdom is druk bezig met het begeleiden van het proces van samenwerking tussen parochies. In het magazine Clavis zegt Quaedvlieg: “Mijn eerste taak ligt op het vlak van de herstructurering van parochies. In heel veel federaties wordt daar op dit moment goed aan gewerkt. Daar waar men wat moeite heeft om stappen te zetten, probeer ik dat proces vlot te trekken. Sommige parochies schuiven de federatievorming voor zich uit en dat kan nu echt niet meer. In andere situaties is het niet helemaal duidelijk wie met wie moet samenwerken en daar probeer ik helderheid in te scheppen."

Het bisdom wil de parochies helpen met het beheer van vastgoed. Vicaris-generaal Harry Quaedvlieg: "Alle parochies hebben gebouwen in eigendom. Per federatie lijkt dat beperkt, maar gezamenlijk hebben we als Kerk in Limburg een enorme vastgoedportefeuille. Dat kan een interessante bron van inkomsten zijn. De staat van het onderhoud is echter lang niet overal even goed en vaak is er dan maar één escape: verkopen. Maar dat kan maar een keer en als je het geld uitgeeft, is het op. Beter zou zijn om het vastgoed zodanig in te zetten, dat het een nieuwe financiële basis onder de parochiefederaties kan vormen. Maar niet ieder kerkbestuur heeft voldoende kennis van zaken in huis om daarin te investeren. We zien als bisdom mogelijkheden om parochies daarbij te helpen door het gezamenlijk aan te pakken."

kerk glas-in-lood
Fotograaf
Pixabay