Landgraaf ondersteunt bedrijven en verenigingen met Energie-armoedefonds

De stijgende prijzen voor gas en elektriciteit zorgen niet alleen voor problemen bij de inwoners van Landgraaf, maar ook bij veel ondernemers en verenigingen. Het voortbestaan van hun bedrijf of vereniging komt in gevaar. Om ervoor te zorgen dat Landgraafse bedrijven en verenigingen deze crisis overleven, start de gemeente Landgraaf het Energie-armoedefonds. Uit dit fonds kunnen ondernemers en verenigingen, die door de hoge energieprijzen in hun voortbestaan worden bedreigd, een tegemoetkoming voor gas- en elektriciteitskosten ontvangen van maximaal €10.000 per aanvraag.

Tijdelijke ondersteuning

Het Energie-armoedefonds voor ondernemers en verenigingen is een tijdelijke ondersteuning. Het fonds is specifiek bedoeld voor Landgraafse ondernemers of verenigingen die door de stijgende prijzen van gas en elektriciteit in de problemen gaan raken of al zijn geraakt. En waarvoor eventuele maatregelen van de Rijksoverheid te lang duren of niet voldoende zijn.

Belangrijk voor Landgraaf

Dit fonds geldt voor alle Landgraafse bedrijven en verenigingen. Het is wel belangrijk dat de ondernemer of vereniging zelf al zo veel als mogelijk heeft ondernomen om deze problemen te verkleinen. Het maximale bedrag dat ondernemer of vereniging kan aanvragen, is €10.000. Het bedrag dat voor dit Energie-armoedefonds als geheel is gereserveerd, is €250.000.

Meer informatie

Aan het Energie-armoedefonds voor ondernemers en verenigingen zijn voorwaarden verbonden. Die staan, samen met het aanvraagformulier, op de website van de gemeente.

Stopcontact met geldbiljet
Fotograaf
Pixabay