Gemeenteraden Beekdaelen en Selfkant ontmoeten elkaar

Op donderdag 17 november hebben de gemeenteraden van Beekdaelen en Selfkant elkaar ontmoet.

De rode draad tijdens deze ontmoeting was samen te kijken naar de mogelijkheden op het gebied van euregionale samenwerking. Zo maakten de deelnemers, na een ontvangst door burgemeesters Norbert Reyans en Eric Geurts, kennis met de locatie de Reusch en haar unieke euregionale concept. Verder kregen zij een toelichting over de Euregio en wat deze kan betekenen voor de samenwerking tussen Beekdaelen, Selfkant en hun buurgemeenten. Visit Zuid-Limburg was ook aanwezig en zette in op verbinding op toeristisch, recreatief vlak: wat bindt de beide gemeenten nu al en welke kansen liggen er voor de toekomst.

Het belang van een goede onderlinge samenwerking
Burgemeester Eric Geurts: "Elkaar op deze manier ontmoeten zorgt voor goede contacten over en weer die de samenwerking over de landsgrenzen makkelijker maakt. Dit helpt ons om onze inwoners over de grenzen heen met elkaar te verbinden. Er is zoveel verbondenheid in cultuur en historie te vinden, maar er zijn bijvoorbeeld ook verschillen in regelgeving die een grote rol spelen wanneer je over de grens wilt studeren, werken of ondernemen. Een goede onderlinge samenwerking is dan van groot belang."

Beer zonger Grenze
Tijdens deze avond werd ook een nieuw bier gepresenteerd, speciaal gebrouwen voor deze gelegenheid: Beer zonger Grenze. Dit bier symboliseert de verbinding in onze euregio en de mensen die er wonen. Een verbinding die tijdens de ontmoeting centraal stond en die je proeft met iedere slok.  

Ontmoeting Beekdaelen en Selfkant