KVV'er Pascal Hinzen wil erfgoed Vasteloavend behouden

De Limburgs carnavalsverenigingen hebben de handen ineengeslagen om historisch materiaal te verzamelen en te bewaren. Pascal Hinzen, archivaris van de Kerkraadse vereniging KVV, haalde vertegenwoordigers van VVKW, Burgerlust, Winkbülle, Blauw Sjuut en Streupers bij elkaar om te overleggen wat de beste strategie is.

Het blijkt dat veel carnavalsspullen weggegooid worden en dat vindt Pascal Hinzen heel jammer. ''Alleen door elkaars ervaringen en manier van aanpak te delen en gezamenlijk het grote publiek te benaderen kunnen wij ons culturele erfgoed bewaren. Samen is het kernwoord. Er is helaas al teveel historisch materiaal verloren gegaan, omdat mensen niet wisten bij wie ze terecht konden.''

Vaak gebeurt het dat in geval van overlijden nabestaanden Vasteloavends-gerelateerde items weggooien. ''Op deze manier gaat iedere keer een stuk historie voor altijd verloren. Als mensen bekend zijn met ons alternatief en weten dat wij zorgen dat deze items op de juiste plek terechtkomen, zorgen wij samen voor het behoud van ons culturele erfgoed wat Vasteloavend heet.''

Het eerste overleg tussen de verenigingen, waar ook Wiel Habets van het Tempeleers-museum en 'speldjeskoning' Piet van Buren uit Roermond aanwezig was, vond plaats in de 'Woeëntsimmer va Kirchroa' café A Jenne Sjlaagboom. Pascal Hinzen: 'Het doel van de samenwerking blijft niet beperkt tot de op dit moment deelnemende verenigingen. Er wordt een netwerk gecreëerd wat geheel Vasteloavend vierend Limburg omvat. Als iemand zich meldt met items van, bijvoorbeeld Venloosch Vasteloavendsgezelschap Jocus, zal er contact worden opgenomen met iemand van Jocus zodat hij een afspraak kan maken om de items op te halen''.

In café A Jenne Sjlaagboom op de markt in Kerkrade kreeg burgemeester Dassen vorig jaar een rondleiding in het daar opgebouwde Vasteloavendsmuseum van De Kirchröatsjer Vasteloavends Verain 'Alaaf Kirchroa 1936'. Mevrouw Dassen is ook beschermvrouwe van de vereniging.

De stichting Limburgs Carnavals Museum pleit voor een permanent museum in Limburg. In het verleden zijn er fysieke musea geweest in Echt, Limbricht, Thorn en Venlo.

Heeft u nog Vasteloavends-gerelateerde items en u wilt zekerheid dat deze goed terecht komen, neem dan contact op (T 06 38386683). U moet denken aan ordens, scepters, kettingen, kappen, foto’s, partituren, audiomateriaal, bewegend beeldmateriaal, posters en schilderijen. In de toekomst sluiten meer verenigingen bij het overleg aan. Er komt ook een Facebook-pagina waar informatie vinden en melding kunnen maken van interessante items.

KVV
Fotograaf
KVV