Roel Wever benoemd als voorzitter van Parkstad

Onlangs heeft het Algemeen Bestuur van Stadsregio Parkstad Limburg unaniem gekozen voor Roel Wever  als voorzitter van het Dagelijks Bestuur. Daarmee draagt Richard de Boer, burgemeester van Simpelveld, die de afgelopen drie jaar het voorzitterschap waarnam, de voorzittershamer over aan Roel Wever die vorige week benoemd werd als burgemeester van Heerlen. Hiermee neemt hij plaats achter de bestuurstafel van Parkstad waar hij eerder van 2001 tot 2005 directeur / secretaris was. 

Samenwerkingsverband

In het algemeen bestuur zitten naast de burgemeesters van Parkstad ook de wethouders van de Parkstadgemeenten. Samen maken zij afspraken over gemeentegrensoverschrijdend beleid op thema’s als economie, toerisme, wonen, ruimte, energie en mobiliteit. Deze samenwerking is bijzonder succesvol en met regelmaat wordt in Parkstad nieuw ontwikkeld beleid voorbeeldstellend voor heel Nederland. Onder meer de toekenning van de Regio Deal Parkstad Limburg in 2018 door het Rijk is een erkenning hiervan. Met deze Regio Deal is er vanuit Parkstad in overleg met het Rijk, dat €40 miljoen inbrengt, en de provincie Limburg een uitvoeringsprogramma opgesteld waarbij, samen met andere publieke en private partijen in de uitvoering nu al meer dan € 500 miljoen aan investeringen loskomen. Gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen en steden in Parkstad en daarmee het vergroten van het welzijn van de inwoners.

Het Dagelijks Bestuur van Parkstad wordt, naast burgemeester Roel Wever (Heerlen), gevormd door de burgemeesters Richard de Boer (Simpelveld), Raymond Vlecken (Landgraaf), Eric Geurts (Beekdaelen), Petra Dassen (Kerkrade), Wil Houben (Voerendaal) en Wilma van der Rijt (Brunssum).

Roel Wever neemt de voorzittershamer over