Dierenverzorgster Kelly apetrots op ‘babyboom’ flamingo's

Auteur
Redactie

Nergens ter wereld zijn in een dierentuin in zo'n korte tijd zoveel flamingokuikens geboren. De ‘babyboom’ in de Kerkraadse dierentuin GaiaZOO is dan ook bijzonder.

Het gedragspatroon van de roze vogels is zeer strikt als het aankomt op voortplanting. "Zo paren de dieren niet als hun kolonie kleiner is dan twintig exemplaren of als de verhouding tussen de geslachten niet klopt", legt dierenverzorgster Kelly de Bruijn-Gielen uit. "Daarnaast broeden de grote flamingo’s maar één keer per jaar en legt elk vrouwtje maar één ei. De vele geboorten is te danken aan de grootte van de groep en de optimale omstandigheden van het verblijf van de flamingo’s."

Afgelopen jaar streek de grootste flamingokolonie van Europa neer in GaiaZOO. "We ontvingen een groep van maar liefst vierhonderd grote flamingo’s. Het was afwachten of de kolonie dit jaar al voor nageslacht zou zorgen, maar de spanning werd in juli doorbroken toen het eerste kuiken uit het ei kroop. Inmiddels is dat aantal tot boven de vijftig kuikens gestegen."

Flamingo’s zijn bijzondere dieren, zeker als het aankomt op de voortplanting. "De vogels zijn zeer selectief bij de keuze van een partner. Een van de voorwaarden voor succesrijk fokken is dat de groep groot genoeg is zodat er voldoende keuzemogelijkheid is. We zijn blij verrast dat er dit jaar al zoveel paren zijn gevormd."

Paringsdans

Voorafgaand aan het broedseizoen vindt een prachtige paringsdans plaats waarbij de honderden flamingo’s synchroon met elkaar bewegen. "Tijdens de paringsdans selecteren ze hun partner voor het komende broedseizoen. Grote flamingo’s broeden één keer per jaar en hebben een broedtijd van gemiddeld 28 dagen. Ze bouwen hun nesten van klei en modder totdat er een kegelvormig nest ontstaat. Op de bovenkant van het nest wordt een kleine uitholling gemaakt waarin elk koppel één ei legt."

GaiaZOO heeft zoveel mogelijk geprobeerd de leefomstandigheden waarin de vogels in de vrije natuur tot broeden komen na te bootsen. "Dit hebben we onder andere gedaan door in het verblijf de ondergrond te voorzien van klei, die nodig is voor de nestbouw", vertelt Kelly.

Opgenomen in de flamingofamilie

Wie in de dierentuin op zoek gaat naar de kuikens moet goed opletten. "De kleintjes hebben lichtgrijze donsveren en lijken niet op hun ouders. De opvallende roze kleur ontwikkelen ze enkele jaren later pas. Ook de snavel ziet er anders uit dan de snavel van een volwassen flamingo."

Flamingokuikens hebben een kleine en rechte snavel. Het duurt ongeveer twee maanden totdat de snavel is uitgegroeid tot de karakteristieke vorm. "Hierdoor kunnen ze nog geen voedsel uit het water filteren zoals hun ouders. Voor het opvoeden van hun kuikens werken de grote flamingo’s samen. Al enkele dagen na het uitkomen worden de kleintjes samengevoegd in een zogeheten ‘crèche’. Volwassen flamingo’s zonder eigen jong houden hier de grote groep kuikens in de gaten. Zo kunnen de ouders op zoek naar voedsel terwijl de kolonie op de kuikens past."

Volg de flamingokuikens en bekijk de livestream.

Twee flamingokuikens staan naast elkaar.