De Mheyster wil maatschappelijk hart van Hoensbroek worden

Auteur
Redactie

Het is 19 oktober alweer vijf jaar geleden dat basisschool De Mheyster in Hoensbroek feestelijk werd geopend. De school heeft hard gewerkt en is op weg om het maatschappelijk hart van Hoensbroek te worden.

De school, onderdeel van onderwijsstichting MOVARE, heeft in de afgelopen jaren niet stil gezeten. “We hebben hard gewerkt aan mooie ontwikkelingen voor onze leerlingen, zowel op persoonlijk als op onderwijskundig vlak”, zegt directeur Monique Ronden.

Eén van de ontwikkelingen waar De Mheyster in de afgelopen jaren mee bezig is geweest, is het herbekijken van haar visie op onderwijs. ''Binnen de hernieuwde visie staat de vraag centraal wat hebben kinderen nodig om tot ontwikkeling te komen en hoe kan de school hen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Met deze vraag zijn we verder aan de slag gegaan. Hieruit vloeide een aantal punten voort die de school belangrijk vindt voor onze leerlingen. Talentontwikkeling, eigenaarschap van het eigen leerproces, aandacht voor burgerschap in de school, vertrouwen in jezelf, veiligheid, goed opgeleid personeel en goede samenwerking met ouders en verzorgers''.

Kernwaarden van de school
‘Bloeien en tot bloei komen’ en ‘Ontmoeten’, dat zijn de twee hoofdkernwaarden die de basis vormen voor het onderwijs op De Mheyster. ''Het onderwijs is erop gericht alle kinderen tot volle ontwikkeling en bloei te laten komen, zodat zij vol vertrouwen en met de juiste kennis en werkhouding naar het vervolgonderwijs gaan en verder de wereld intrekken. Naast de vormingsgebieden rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en wereldoriëntatie, besteden we daarom veel aandacht aan talentontwikkeling''.

Van en voor mensen
De Mheyster is een school van en voor mensen. ''We staan open voor ieder die op ons pad komt. Kinderen en ouders, collega’s, partners in de wijk en in de stad. We zijn geïnteresseerd in anderen en willen van hen leren. Dat is hét kenmerk van hoe we met elkaar omgaan”, vertelt directeur Monique Ronden.

Nieuw logo 
Om de visie en kernwaarden nog meer naar voren te laten komen, heeft de school een nieuw logo laten ontwikkelen. Dit nieuwe logo is op 15 oktober aan de kinderen gepresenteerd. Monique Ronden: “Ook stonden wij deze dag samen met de kinderen stil bij het 5-jarig bestaan van de school met diverse activiteiten. Vanwege het coronavirus hebben wij dit feestelijke moment helaas zonder ouders moeten vieren”.

Iets voor een ander betekenen
De Mheyster is een samenwerking aangegaan met de Stichting Present. ”Deze stichting wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Samen willen wij iets betekenen voor een ander, de ander ontmoeten”.
 

Logo basisschool De Mheyster