Bisschop Harrie Smeets: van 300 naar 50 parochies

Auteur
Redactie

Bisschop Harrie Smeets van het Bisdom Roermond wil het aantal parochies reduceren van 300 naar 50. Dat schrijft hij in de Beleidsbrief 2020, gericht aan alle kerkbesturen en pastoraal verantwoordelijken.

Harrie Smeets: ''Al vele jaren wordt er in ons bisdom gestreefd naar samenwerking tussen parochies. Op veel plaatsen zijn daarin grote vorderingen gemaakt. Maar helaas zijn er ook parochies die deze stap nog niet hebben durven zetten of hierin nog niet ver genoeg zijn gegaan.''

Het streven is dat alle parochies in het Bisdom uiterlijk 31 december 2021 deel uitmaken van een geformaliseerde federatie met één kerkbestuur, één pastoraal team en een financiële exploitatie. ''Een volgende stap die de federaties daarna kunnen zetten, is een formele fusie. Op een aantal plaatsen is deze al tot stand gekomen en zijn de ervaringen zeer positief. De federatie wordt dan omgevormd tot één nieuwe parochie met één naam. Eén van de kerken wordt aangewezen als officiële parochiekerk en eventuele andere kerken binnen de nieuwe parochie kunnen desgewenst gewoon blijven voortbestaan onder verantwoordelijkheid van één pastoor, eventueel geassisteerd door een team van een of meer andere priesters, diakens of pastoraal werkers.''

Volgens Harrie Smeets gaat het hele proces niet zonder horten of stoten. "Daarbij zullen soms ook pijnlijke beslissingen genomen moeten worden. Het streven is en blijft om zoveel mogelijk kerkgebouwen te blijven gebruiken voor de eredienst. Maar we weten ook dat dit niet overal mogelijk zal zijn. Meer nog dan tot nu toe, zal door de kerkbesturen gekeken moeten worden naar een gehele of gedeeltelijke herbestemming van kerken die minder frequent gebruikt worden of die in financiële zin zwaar op de parochie drukken.''

Logo Bisdom Roermond