VoorzieningenWijzer steunt kwetsbare gezinnen

Een grote groep huishoudens in Parkstad heeft regelmatig moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om hun koopkracht te vergroten, gaan medewerkers van woningcorporaties en gemeentes met deze huishoudens aan de slag om het maximale te halen uit regelingen, toeslagen en kortingen. Daarvoor maken zij gebruik van de VoorzieningenWijzer. Hiermee kunnen gezinnen met financiële problemen tussen € 450 en € 650 per jaar besparen.  

‘Als sociale huisvester weten wij dat voor veel bewoners elke euro telt’, zegt Ton Mans, bestuurder bij woningcorporatie Woonpunt. ‘De VoorzieningenWijzer is een belangrijk hulpmiddel om extra financiële ruimte te bieden. Dat kan al gauw enkele honderden euro’s per jaar opleveren.’ 

Die hulp is hard nodig omdat uit onderzoeken blijkt dat huishoudens met een wankele financiële situatie vaak niet in staat zijn om bestaande voorzieningen op eigen kracht te benutten. Zij hebben hulp nodig in het online aanbod van regelingen, kortingen en toeslagen. 
De VoorzieningenWijzer biedt die hulp. Deze digitale tool bekijkt aan de hand van een vragenlijst of mensen hun koopkracht kunnen vergroten. Zo kunnen heel veel gezinnen toe met een goedkopere zorgverzekering. Of ze kunnen besparen op hun energiekosten. Ook maken mensen geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De harde werkelijkheid is dat voor deze kwetsbare groepen toeslagen en regelingen soms hun doel missen. 

Het verschil maken

Om gezinnen hierbij te helpen, loopt een getrainde professional van de woningcorporatie of gemeente samen met de bewoner de vragenlijst door in maximaal anderhalf uur. Het mooie is dat mogelijke besparingen en toeslagen in die anderhalf uur ook meteen worden aangevraagd. De voordelen voor de bewoner zijn dus direct zichtbaar. In veel gevallen is een jaarlijkse besparing mogelijk tussen de €450 en €650, wat net het verschil kan maken voor een gezin. Wethouder Tim Weijers van Kerkrade ziet nog een groot voordeel: 
‘In de integrale gebiedsgerichte aanpak is het belangrijk om achter de voordeur te komen. De VoorzieningenWijzer kan worden ingezet om mensen te versterken, maar tegelijkertijd kunnen ook andere problemen worden gesignaleerd en kunnen deze worden opgepakt.’

RegioDeal

De VoorzieningenWijzer wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit de RegioDeal, een subsidie die het Rijk ter beschikking stelt voor het verbeteren van de sociaaleconomische structuur en de leefbaarheid in Parkstad. Het geld is bedoeld voor verbeterprojecten waarbij overheid, inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen optrekken. De overige kosten worden betaald door de deelnemende gemeentes en corporaties. Ook de Provincie betaalt mee. 

SchuldenlabNL

De VoorzieningenWijzer is een van de vijf initiatieven die het landelijke SchuldenlabNL aanbeveelt.  SchuldenlabNL bundelt beproefde, succesvolle initiatieven met als doel Nederland schuldenproblematiek te bestrijden. Uniek aan de samenwerking in Parkstad is dat de VoorzieningenWijzer in deze regio door verschillende gemeentes en corporaties in samenhang en gebiedsgericht wordt ingezet.