B&W: Palmen zelf verantwoordelijk over meestemmen aankoop panden Kerkstraat

Auteur
Redactie

Het College van B&W Brunssum heeft vragen beantwoord van de SP over de aankoop van panden in de Kerkstraat door burgemeester Gerd Leers vorig jaar. De SP stelde onder meer vraagtekens bij de rol van voormalig wethouder en portefeuillehouder Jo Palmen. 

De SP vroeg hoe het kon dat Jo Palmen heeft meegestemd over de koop van de panden, ondanks dat zijn broer de adviseur was van de verkopende partij. "Is de voormalige wethouder en het bestuur er zich van bewust dat er een gedragscode bestaat waarbij men ten alle tijden dient te voorkomen dat er een discussie ontstaat over belangenverstrengeling, dus dat de schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden? En indien zich men daarvan bewust is, waarom is er dan toch voor gekozen om de wethouder mee te laten stemmen?"

Het antwoord van B&W luidt: "Voor zover deze vraag gericht is aan de voormalige wethouder, kunnen wij de vraag niet beantwoorden. Als bestuur zijn wij ons ervan bewust dat er een gedragscode bestaat en dat de schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden. De keuze van een wethouder om al dan niet mee te stemmen, is een keuze die een wethouder voor zichzelf moet maken."

Burgemeester Leers legde eerder in Dagblad De Limburger uit dat de rol van wethouder Palmen aan de orde is geweest in het College en dat Palmen is gevraagd of het wel verstandig was om aan de stemming deel te nemen. Volgens Leers zei Palmen dat hij niets van de zaak afwist en zijn broer er ook niet over had gesproken. Het College had de overtuiging dat Palmen er integer in zat. 

In Dagblad De Limburger verdedigt Leers zich tegen de conclusies van een intern rapport over de aankoop van de vijf panden dat hij teveel op eigen houtje gehandeld heeft. De panden waren belangrijk voor de ontwikkeling van het centrum. Volgens het interne rapport had Leers bij het uitbrengen van een bod een ambtenaar moeten meenemen. Dat is niet gebeurd. Leers stelt echter dat hij via mails en appberichten contact had met de gemeentesecretaris en het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Bij de aankoop van de panden was een kaper uit Gulpen op de kust en om hem te snel af te zijn moest Leers doorpakken. "Soms kan het dus niet anders," meldt Leers in De Limburger.

B&W: Palmen zelf verantwoordelijk over meestemmen aankoop panden Kerkstraat
Fotograaf
Pixabay