Omvangrijke renovatie voor Gregoriuskerk Brunssum

Auteur
Kerkbestuur Gregoriuskerk

Het zal de voorbijganger niet ontgaan zijn. De Gregoriuskerk in Brunssum staat in de steigers. Gedurende enkele maanden zal een omvangrijk restauratieplan worden uitgevoerd. Door merendeels plaatselijke bedrijven worden diverse bouwkundige onderdelen van het kerkgebouw grondig aangepakt. En hiermee zal de onderhoudstoestand van het markante gebouw weer voor vele jaren gewaarborgd zijn. 

De Gregoriuskerk, een ontwerp van de beroemde Duitse architect Godfried Böhm, werd op 8 december 1963 ingezegend door de toenmalige bisschop van Roermond, Mgr. Moors. Het gebouw met de karakteristieke losstaande toren is opgetrokken uit beton, het kenmerk van het oeuvre van Böhm, en daarnaast uit baksteen en veel glas-in-lood ramen. In 2014 kreeg het kerkgebouw in de reeks van naoorlogse monumenten het predikaat Rijksmonument. Deze toekenning is mede te danken aan het feit dat dit het enige kerkgebouw is van deze architect in Nederland.

Het bijna zestig jaar oude gebouw begon gebreken te vertonen die het noodzakelijk maakten om maatregelen te nemen. Betonrot, schade aan het metsel- en voegwerk en vooral problemen met de glas- in-lood ramen zijn de belangrijkste aandachtspunten. Overleg met het bisdom Roermond resulteerde in de mogelijkheid om deel te nemen aan het eenmalige programma genaamd “Kerkenprogramma Bisdom Roermond – Provincie Limburg 2016-2019”. 

Bureau M3D Ontwerp+Advies uit Brunssum kreeg opdracht voor het uitvoeren van een inventarisatie en het opstellen van een werkplan. Op basis hiervan kon bij de diverse instanties subsidie worden aangevraagd. Hierbij neemt de Provincie Limburg het grootste gedeelte van de financiering voor haar rekening en draagt het bisdom Roermond een substantieel bedrag bij. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds werd bereid gevonden om een belangrijke bijdrage te leveren. Voor het resterende deel staat de parochie garant waarmee een sluitende begroting werd verkregen.

De restauratie verloopt inmiddels voorspoedig. Na voltooiing zal de Gregoriuskerk blijvend beschikbaar zijn voor de eredienst en daarnaast ook voor bijzondere gelegenheden zoals Dodenherdenking, Parade en bijeenkomsten van algemeen belang.

Foto is afkomstig van de Facebookpagina Foto's Brunssum.

Gregoriuskerk
Fotograaf
Foto's Brunssum - fb.com/fotos.brunssum/