Drukte in kleine kernen door wegafzetting Ransdaal

Auteur
Hary van Aken

Ransdaal staat al enkele jaren op zijn kop in verband met de aanleg van o.a. riool, wegwerkzaamheden en wegafsluitingen. Afgelopen maanden was de Dokter Huntjesstraat om die redenen afgesloten. Deze weg is echter onderdeel van de druk bereden Mergellandroute en het toeristische verkeer moest deze weg dan ook links laten liggen. 

De gevolgen merkte men duidelijk in Craubeek waar mensen steen en been klaagden over het opvallend drukke en snel rijdende verkeer afgelopen jaar. Enkele bewoners van Craubeek waren in overleg met wethouder Verbraak om in Craubeek verkeersremmende maatregels te nemen naar het voorbeeld van de Klimmensen Achtbunderstraat. 

Naast de extra drukte op de wegen als gevolg van corona valt ook het agressieve verkeersgedrag van sommige automobilisten op. Het lijkt wel of men op deze wijze zijn agressie tegen allerlei beperkingen kan uiten. 

De afsluiting van de Mergellandroute in Ransdaal zorgde o.a. in Craubeek voor extra verkeersoverlast
Fotograaf
Hary van Aken