Actiegroep Kunderberg streeft naar jachtverbod in bossen

Auteur
Werkgroep Kunderberg Natuur

Enige tijd geleden berichtten wij over het initiatief van een aantal bezorgde burgers uit Voerendaal, die via het aanbieden van een petitie aan de gemeente een jachtverbod op de Kunderberg probeerden te realiseren. Naar aanleiding hiervan probeerde de gemeente de initiatiefnemers in gesprek te brengen met de lokale wildbeheereenheid, maar dit contact bleef zonder resultaat. Nadat Onder Ons een artikel over de eerste aanzet had geplaatst, meldden zich meer inwoners om de werkgroep – die Kunderberg-Natuur werd gedoopt – actief te ondersteunen.

Al spoedig bleek dat de gemeente betreffende het jachtbeleid over vrijwel geen enkele zeggenschap beschikt. De bevoegdheid om afschotvergunningen te verlenen ligt bij de provincie en een gemeente kan als grondeigenaar alleen een jachtverbod voor terreinen die in het bezit van de gemeente zijn uitspreken. In Voerendaal betreft dit grondeigendom enkel het Harenbos en het Cortenbacherbos, waar in verband met de nabije bebouwde kom toch al niet wordt gejaagd. Wel heeft de gemeente Voerendaal consequent gehandeld toen bleek dat de jachthutten in het gebied van de Kunderberg daar in strijd met het bestemmingsplan waren neergezet. De gemeente maakte duidelijk handhavend op te zullen treden en zo werden de bouwsels uiteindelijk door de jagers verwijderd.

Website en petitie

De werkgroep heeft inmiddels een website (www.kunderberg-natuur.nl) gelanceerd waar informatie over de Kunderberg alsmede over de wet- en regelgeving betreffende de jacht is terug te vinden. Ook wordt op deze website naar een online petitie verwezen. De hier vergaarde handtekeningen zullen in december worden aangeboden aan de Provinciale Staten van de provincie Limburg, in de hoop zo te voorkomen dat opnieuw afschotvergunningen voor het natuurgebied op en rond de Kunderberg worden afgegeven. Nadat het dagblad De Limburger in een artikel aandacht had besteed aan het initiatief van de werkgroep, schoot het aantal handtekeningen omhoog. Duidelijk moge zijn dat een groot deel van de bevolking de jachtpraktijken afkeurt. Met het naderen van de maand december echter naderen desondanks ook weer de dagen waarop een grote groep jagers door het gebied zal trekken om het toch al schaarse wild nog verder te decimeren, hierbij de wettelijke verplichting negerend dat de wildstand dient te worden geconserveerd.

Door de intensieve landbouw staat de kwaliteit van de natuur toch al onder grote druk. Hazen en konijnen, die men vroeger tijdens een wandeling door het veld regelmatig mocht bewonderen, staan tegenwoordig als bedreigde soort op de rode lijst. Toch hebben al deze ontwikkelingen er niet voor kunnen zorgen dat de jacht werd beperkt. Mocht u ook willen dat de jacht op de Kunderberg stopt, dan nodigen wij u graag uit onze website te bezoeken en de petitie te tekenen. Dat laatste kan nog tot 9 december.

De Kunderberg
Fotograaf
Werkgroep Kunderberg Natuur