Peuteropvang Bingelrade heeft open plaatsen beschikbaar

Auteur
CMWW

Peuteropvang Bingelrade wil graag van u weten of u de komende maanden interesse heeft in een plaats in de Peuteropvang in Bingelrade. Op dit moment zijn er plaatsen beschikbaar. U kunt uw interesse en inschrijving of vragen over het aanbod kenbaar maken via peuteropvang@cmww.nl.

Wilt u een afspraak maken om de locatie te bezoeken? Dan kunt u contact opnemen met Simone Acampo, pedagogisch medewerker, via peuteropvangbingelrade@cmww.nl. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met de teamleider via m.pieper@cmww.nl of de directeur via j.v.d.venne@cmww.nl.

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. Binnen onze peuteropvang bieden wij uw peuters een veilige plek, waar ze onder deskundige begeleiding zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen met leeftijdsgenoten. Wij willen de peuters een gevoel van warmte, geborgenheid en veiligheid laten ervaren als basis voor hun verdere ontplooiing. Samen met basisschool De Zeveneik bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan uw kind. Dit betekent dat wij samen met hen als VVE-koppel werken aan de doorgaande ontwikkelingslijn van uw peuter.

Verticale groep

Onze peuteropvang werkt met een verticale groep van twee- en driejarigen. Er wordt een gevarieerd speel- en leerprogramma aangeboden gebaseerd op de leeftijd en ontwikkeling van onze peuters. Elke peuter vanaf 3 jaar moet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan het peuterwerk en het voorschoolse programma gedurende 10 uur per week. Wij werken met een verticale groep, hierdoor nemen ook de tweejarige peuters deel aan ons VVE aanbod. ‘t Pieëpelke werkt met het gecertificeerde programma Speelplezier. Ons uitgangspunt is dat kinderen zich het best ontwikkelen in spelende interactie binnen een thematische samenhang. Speelplezier biedt daarvoor een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel- en leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.

In ons speelruimte zijn de speelhoeken behorende bij Speelplezier duidelijk zichtbaar met pictogrammen voor de peuters; de huishoek, de leeshoek, het atelier, de bouwhoek, de exploratiebak en de themahoek. Ons lokaal wordt voor elk thema passend ingericht, uitnodigend met ontwikkelingsgerichte materialen en de mogelijkheid tot ontwikkeling bevorderende activiteiten. Voor de kinderen en ouders zijn hierdoor de thema’s herkenbaar.
Voor het volgen en registreren van de ontwikkeling maakt onze peuteropvang gebruik van de Groeiwijzer van Speelplezier.

Samenwerking in partnerschap met de ouders vinden wij een voorwaarde om de peuter volledig te leren kennen en de ontwikkeling gezamenlijk te volgen en te begeleiden. Door de inzet van mentoren kunnen we uw peuter optimaal volgen in zijn of haar ontwikkeling.

Speeltuin van Peuteropvang Bingelrade
Fotograaf
CMWW