Eerste exemplaar ós Kirchroa uitgereikt aan Chris Kuikman

Auteur
Redactie

Onlangs werd het eerste exemplaar van het kijk- en leesboek ós Kirchroa van ambitieuze fotograaf en bedenker en samensteller Peter Trompetter uitgereikt aan oud-gemeentesecretaris Chris Kuikman en voorzitter van Historische Kring Kerkrade fotoverzamelaar Johan Vijgen.

Chris Kuikman heeft een steunende rol gehad in het controleren van juistheid in teksten van historische gebeurtenissen. Naast fotomateriaal van hobby-samensteller Peter Trompetter staan in het boek ook mooie foto’s die beschikbaar gesteld zijn door verwoed fotoverzamelaar Vijgen. Ook foto’s van anderen en interviews hebben bijgedragen aan een exclusief fotoboek, met vele honderden unieke foto’s in kleur en zwart-wit. Wij voelen ons alle drie verbonden met de geschiedenis van Kerkrade. Burgemeester Petra Dassen-Housen kreeg geregeld een update van het boek in wording te zien. Onze betrokken burgemeester liet weten dat ze het een goed en leuk initiatief vindt en dat ze zich verheugt op het boek.

Peter Trompetter, Johan Vijgen en Chris Kuikman zijn het unaniem eens dat de Kerkraadse geschiedenis moet worden vastgelegd en de mooie beelden en verhalen moeten bewaard blijven. 

Het schrijven en samenstellen van het 200 pagina’s tellende A4-liggend formaat en genaaid gebonden hardcover lees- en kijkboek heeft méér dan een jaar in beslag genomen. Het was een spannende gebeurtenis en er was veel tijd nodig om na te denken over de inhoud. De investering van tijd en energie is iets waar bijna niemand iets van weet. Het fotoboek is een mooie wandeling door ós Kirchroa en Egelse. Boudewijn Nols en pastoor Marc Heemels hebben een steentje bijgedragen met het controleren op juistheid van de historische feiten van Eygelshoven.  Gemeentelijk archiefmedewerker Diane Smeets-Habets heeft zich ingezet bij het zoeken naar archiefstukken en controle op juistheid van de lokale geschiedenis. Met dit boek is de lokale geschiedenis in woord en beeld beschikbaar gesteld voor iedereen die Kerkrade een warm hart toedraagt. Er is geen commerciële bedoeling. Er worden niet meer dan 150 boeken gemaakt. De boeken zijn inmiddels door voorinschrijving reeds uitverkocht: het is niet voor niks een collectors item.

ós Kirchroa
Fotograaf
Peter Trompetter