GZPV maakt zich al 15 jaar sterk voor belangen mindervaliden

Auteur
Gehandicapten Zorgvragers Platform Voerendaal (GZPV)

Het Gehandicapten Zorgvragers Platform Voerendaal (GZPV) bestaat op 27 januari 2021 maar liefst 15 jaar. Maar een feestelijke activiteit is helaas niet mogelijk door de coronapandemie, hopelijk is dit later dit jaar wel mogelijk. In die 15 jaar is het GZPV op tal van fronten actief bezig geweest om de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte te behartigen. Het voert te ver om alle activiteiten hier op te sommen. Aan enkele hiervan willen we toch aandacht schenken, zoals:

• Toegankelijkheid van de openbare ruimte

Waar nodig werd met de daarvoor verantwoordelijke instanties contact opgenomen om verbeteringen aan te brengen aan bijvoorbeeld wegen, voetgangersgebied, trottoirs en het weghalen van obstakels daarop.

• Toegankelijkheid van woningen

Voor mensen met een beperking of chronische ziekte moeten vaak aanpassingen worden aangebracht. Via de gemeente of woningvereniging hield het GZPV ook hierbij een vinger aan de pols.

• Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van winkels

Enkele jaren geleden zijn alle winkels in de gemeente op deze drie criteria getoetst. 

• Bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van openbare gebouwen, wijkgebouwen en gemeenschapshuizen

Gebouwen werden op bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid geschouwd, bij nieuwbouwprojecten probeerde het GZPV (waar mogelijk) vooraf of tijdens de bouw betrokken te zijn.

• Regelmatig werd overleg gevoerd met beleidsmedewerkers en wethouders

Over tal van zaken. Ook heeft het GZPV afgelopen jaren aandacht besteed aan het proces van bewustwording bij de valide mens, die zich er vaak niet van bewust is dat mensen met een meer dan gemiddelde beperking zowel letterlijk als figuurlijk vaak tegen obstakels aan lopen. Zo kan het voor komen dat een reclamebord of een verkeersbord midden op een trottoir, een sta in de weg zijn of een website niet toegankelijk is voor slechtzienden of een voor rolstoelers toegankelijk toilet in een restaurant ontbreekt, enz.

• Scootmobieltraining

Met grote belangstelling werd de theorie (verkeersveiligheid) gegeven door VVN, en rijden over hindernisbaan, door Mediapont. Dit vond allemaal plaats in en om het verzorgingshuis ’t Brook. Vanzelfsprekend blijven bovenstaande items ook in de toekomst op dezelfde wijze de aandacht houden van het GZPV. Gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders kunnen bij het maken en uitvoeren van lokaal beleid een belangrijke bijdrage leveren aan een samenleving voor “iedereen”. Het GZPV zou er bij deze ook voor willen pleiten dat er ook eens een actie komt als: “Voerendaal, toegankelijke gemeente voor iedereen”. Maar dat lijkt voorlopig nog een utopie. Hoewel er in de afgelopen jaren ook veel verbeterd is, blijft extra aandacht voor mensen met een beperking of chronisch zieke noodzakelijk. Het zal duidelijk zijn dat het GZPV ook de komende jaren volop aandacht zal moeten blijven schenken om voor de belangen van mensen met beperkingen of chronische ziekte te blijven opkomen.

Het GZPV kan dit niet alleen. Gemeente,  winkeliers, besturen van verenigingen, bedrijven, horecaondernemers enz. hebben een verantwoordelijkheid hierin. Door samen op te trekken kunnen we werken aan: “VOERENDAAL TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN”.

Aandacht voor toegankelijkheid
Fotograaf
Pixabay