Vernieuwingsgroep: 'Onderzoek haalbaarheid energieopslag in mijnschacht Schinnen'

Auteur
Vernieuwingsgroep Beekdaelen

De fractievoorzitter van de Vernieuwingsgroep Hugo Schaffrath vraagt aan het college om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van energieopslag d.m.v. zwaartekracht in de voormalige Emma 4 schacht op het USAG terrein in Schinnen. Volgens hem zou deze schacht hiervoor weleens geschikt kunnen zijn. Hij voldoet in ieder geval aan de doorsnede en diepte om dit eventueel te kunnen realiseren. 

Uiteraard zullen er nog meer zaken uitgezocht moeten worden maar het is zeker de moeite waard en zou zomaar een aanvulling kunnen zijn op de energietransmissie opgave die we met zijn allen hebben. 

De opslag van energie is een niet te missen onderdeel om de energietransitie te versnellen. Er zijn vele kleine en grote vormen van energieopslag, een daarvan en nog weinig gebruikt is die door middel van zwaartekracht. Met zwaartekracht kun je zeer snel alsook geleidelijk stroom opwekken door het aanpassen van de snelheid waarmee je de gewichten laat dalen.

Een zwaartekrachtbatterij gaat naar verluid 50 jaar mee zonder dat deze enig verlies heeft. Daarbij wordt 80 tot 90 procent van de zwaartekracht-energie omgezet in elektriciteit en de kosten hiervan zijn 'veel lager' dan die van bijvoorbeeld lithiumbatterijen. Voor zwaartekracht moet je of een toren bouwen of een schacht bouwen. Dit is het kostbaarste onderdeel. De kosten voor zwaartekracht zijn dus aanzienlijk lager als er al een gat in de grond aanwezig is omdat er dan alleen nog vier katrollen/turbines nodig zijn en een zwaar gewicht.

Mijnschacht in Schinnen

De oude mijnschacht EMMA 4 gelegen op het voormalige USAG terrein in Schinnen heeft een doorsnede van 5.60 meter en een diepte van ruim 225 meter. Daarnaast is de schacht bekleed met een dubbele mantel van staal wat ook zeer voordelig is. De schacht voldoet daarmee redelijk aan de minimale afmetingen om deze rendabel te maken voor energieopslag door middel van zwaartekracht. De bovengrond, daar waar vroeger als het ware de schachtbok stond, is een prima basis voor de veel lichtere constructie van het systeem wat er toekomstgericht geplaatst zou moeten worden.

Inmiddels is het eerste prototype in Edinburgh in een bestaande mijnschacht gerealiseerd door het Britse Gravitricity in samenwerking met de Nederlandse (offshore) hijsspecialist Huisman.  Dit gaan ze verder doorontwikkelen van 250 KW naar 20 megawatt vermogen. Dit laatste zou goed om ongeveer 20.000 huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit te voorzien.

Vraag: Is het college bereid om samen met partners te bekijken of er mogelijkheden zijn om de oude mijnschacht op het voormalige USAG terrein in Schinnen geschikt te maken voor energieopslag door middel van zwaartekracht, zodat we hiermee een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de RES en aan de Global Goals 7-11-15-17?

Steenkool mijnschacht
Fotograaf
Pixabay