Start inschrijvingen Strous Cultuur Prijs op 1 maart

Auteur
Zomerfestival Voerendaal

Sinds 2006 reikt de Gemeente Voerendaal de Strous Cultuur Prijs uit. De cultuurprijs is een blijk van waardering en een stimulans van het gemeentebestuur voor de activiteiten 
die op het gebied van kunst en cultuur plaatsvinden. De organisatie van de Strous Cultuur Prijs is in handen van het Zomerfestival Voerendaal. Tijdens het aanstaande Zomerfestival Voerendaal 2021 van 4 t/m 13 juni, zal op zaterdagavond 5 juni de uitreiking van de Strous Cultuur Prijs plaatsvinden.

Er zijn twee categorieën, te weten:
• Uniek cultureel initiatief. Dit initiatief (activiteit, project, prestatie) is bijzonder vanwege haar kunstzinnige of culturele karakter. Inschrijving is mogelijk voor een individu en voor een groep.
• Bijzonder cultureel samenwerkingsinitiatief. In deze categorie vallen initiatieven die in samenwerkingsverband zijn opgezet. Het initiatief is vereniging overstijgend en kan meerdere (culturele of maatschappelijke) disciplines omvatten. Het brengt doelgroepen bij elkaar (jong, oud, leden van verschillende verenigingen etc.). 

Er wordt tevens een publieksprijs uitgereikt. Voordrachten moeten hebben plaatsgevonden tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2021. 

Burgers, verenigingen, groepen en de gemeente kunnen kandidaten voordragen. Initiatiefnemers zijn woonachtig in de gemeente Voerendaal of maken zich verdienstelijk in het culturele en/of maatschappelijke leven in de gemeente Voerendaal, teneinde een cultureel/maatschappelijke bijdrage te leveren aan de gemeenschap van de gemeente. 

Inschrijvingen kunnen worden ingediend tussen 1 maart en 18 april 2021 bij mevrouw Marina Veldman, Milleveld 86, 6367 AT Voerendaal of via marinaveldman@telfort.nl. Van 17 mei t/m 3 juni kan er online gestemd worden op de genomineerden voor de publieksprijs. De prijzen zijn geldprijzen, die bij voorkeur worden besteed aan een ontwikkelmogelijkheid voor de organisatie/initiatiefnemers (denk aan masterclasses, cursus etc.).

Van genomineerden wordt (binnen de geldende corona-regels) een actieve rol verwacht tijdens de uitreiking op 5 juni 2021. Nieuwsgierig of meer informatie? Neem contact op met Marina Veldman.
 

Strous Cultuur Prijs
Fotograaf
Zomerfestival Voerendaal