Meer camera's voor fellere aanpak afvaldumpers

Auteur
Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen gaat nog strenger handhaven op afval dat naast de containers wordt gezet. Te vaak is het een rommeltje bij de ondergrondse afvalcontainers. Vuilniszakken of losse rommel wordt er naast gezet. Het is smerig, het ziet niet uit en veel mensen storen zich er aan. Daarom is het zetten van afval naast de afvalcontainers verboden. Wie betrapt wordt krijgt in ieder geval een rekening voor het opruimen van het afval van 131 euro. Wie een tweede keer betrapt wordt of meer dan één zak er naast zet krijgt daarbij ook nog een bestuurlijke boete van 95 euro.

Strenger handhaven

Het afgelopen jaar was het in Heerlen 283 keer prijs. Zeventig procent vaker dan in 2019. De overtreders werden op heterdaad betrapt, of konden op een andere manier opgespoord worden. Dat kwam onder andere door een proef met camera's bij twee afvalclusters. Uit de proef bleek dat de hoeveelheid illegaal geplaatst afval op die plekken daalde.

Vanwege die positieve resultaten schaft Heerlen meer camera's aan, zodat ook op andere plekken overtreders kunnen worden aangepakt. Daarnaast gaan onze boa's meer handhaven op afvaldumpen.

Elk zakje telt

Door deze strenge aanpak verwachten we dat onze leefomgeving schoner wordt. Wie een zak naast de container plaatst riskeert een flinke rekening. Een volle container is geen excuus. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Afvalbak
Fotograaf
Pixabay