Heerlen steunt aanstormend talent bij cultuurmakers

Auteur
Gemeente Heerlen

Heerlen wil niet alleen de cultuursector door de crisis helpen, maar ook vooruit helpen. Want net nu de risico’s om nieuwe initiatieven te ontwikkelen groter dan ooit zijn, verlangen we er met zijn allen naar om er weer op uit te trekken. Om mooie voorstellingen te gaan zien. Om weer samen met anderen muziek te maken of naar de tekenles te gaan. Culturele organisaties waar de eigen inkomsten zijn weggevallen kunnen rekenen op een extra bijdrage. Er is extra budget voor evenementen. En verenigingen krijgen een eenmalige verdubbeling van de subsidie. Daarnaast zet Heerlen stevig in op talentontwikkeling, de urban jongerencultuur en het zichtbaar maken van erfgoed.

Wethouder Jordy Clemens ziet graag dat Heerlen zich na de coronacrisis weer van zijn beste kant laat zien. “Door tegen de stroom in te investeren in cultuur heeft Heerlen een naam opgebouwd als vooruitstrevende cultuurstad. Daarom is het ook nu in deze voor iedereen moeilijke tijd, belangrijk om te blijven investeren in cultuur. Dat is belangrijk voor de cultuursector zelf, maar ook voor mensen die ernaar snakken weer naar voorstellingen en evenementen te gaan of zelf weer hun instrument op te pakken. Bovendien is de Heerlense Culturele Lente de afgelopen jaren een uithangbord voor onze stad geworden.”

Talentontwikkeling

Makers zijn onmisbaar in de culturele keten. Heerlen kiest er nadrukkelijk voor om in te zetten op jonge aanstormende talenten. Lokale makers die aan het begin van hun carrière staan en die de dynamiek van Heerlen als uitgangspunt nemen. In samenwerking met talentenplatforms Cinesud en Via Zuid en voortbouwend op de talentontwikkelingsprogramma’s van Stichting Street Art en poppodium NIEUWE NOR lanceren we het concept Playground Heerlen. Deze organisaties begeleiden aankomende professionals uit de regio op het gebied van film, beeldende kunst, popmuziek en podiumkunsten, brengen hen informeel met elkaar in contact en dagen talenten uit om vernieuwende artistieke producten te maken die straks getoond worden aan het publiek. Dat maakproces wordt vastgelegd in een documentaire.

Urban jongerencultuur

Initiatieven als Unframed, The Notorious IBE en de XXL murals op de Heerlerbaan zijn mooie en bekende voorbeelden van deze cultuur. Maar er broeit meer. Het is een jonge sector die in een opbloeiende fase zit en heel anders georganiseerd is dan de traditionele cultuurvormen. Om ook deze sector te steunen wil Heerlen de ervaring uit de regionale urban scene inzetten. In 2021 worden alle initiatieven en initiatiefnemers in kaart gebracht. Niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken. Dat moet vervolgens leiden tot concrete activiteiten in 2022 en 2023 die van onderop ontstaan zijn. Heerlen reserveert hiervoor €150.000,- en zoekt daarbij de samenwerking op met de regio en het Huis voor de Kunsten Limburg.  

Zichtbaar maken erfgoed

Heerlen heeft een rijk verleden. Van de Romeinse tijd tot de mijnbouw, van de middeleeuwen tot aan de meest recente geschiedenis. Die verhalen willen we zichtbaar maken. Heerlen geeft daarom een extra impuls aan erfgoedprojecten die mensen in hun eigen tijd en individueel of in kleine groepjes op straat en online kunnen beleven. Hiervoor trekt Heerlen 150.000 euro uit. Zo komt er in elk geval een online reeks over ondergronds Heerlen in samenwerking met Heerlen Mijn Stad en een mijnwandelroute in samenwerking met Visit Zuid-Limburg. Die route verbindt de schacht van ONI en het nieuwe Mijnmuseum in pand Kneepkens met daartussen circa twintig plekken die op één of andere manier refereren aan het mijnverleden van de stad.

 

Overzicht steun cultuursector

 • Parkstad Limburg Theaters: 657.000
 • SCHUNCK: 100.000
 • Cultuurhuis: 60.000
 • Mijnmuseum: 13.000
 • Amateurkunstenverenigingen: 130.000
 • Makers: 85.000
 • Evenementen en carnaval: 180.000
 • Tegemoetkoming carnavalsloodsen: 10.000
 • Urban Culture: 150.000
 • Erfgoed: 150.000
 • Niet gesubsidieerde cultuur: 75.000
 • Samenwerking: 30.000
 • Monitoring en onderzoek: 110.000
 • Zichtbaarheid cultuur: 20.000
 • Onvoorzien: 152.750
 • Totaal: 1922.750
Pancratiuskerk Heerlen
Fotograaf
Pixabay