Carnaval Kirchroa springlevend ondanks afgelasting

Auteur
Redactie

De drie Kerkraadse carnavalsverenigingen Karnevalsvereniging Burgerlust 1924, Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 en Vasteloavends Verain Kirchroa-West (VVKW) hebben samen, met pijn in het hart, het besluit genomen in het aankomende carnavalsseizoen 2020-2021 geen activiteiten te organiseren vanwege de corona pandemie.

De verenigingen zijn niet over één nacht ijs gegaan. In de afgelopen weken is er intensief overleg gevoerd over de ontstane situatie. Binnen de drie verenigingen, met de drie verenigingen onderling en met het bevoegd gezag. In dit geval de burgemeester van Kerkrade, mevrouw Dassen. De conclusie van deze overleggen was uiteindelijk unaniem. "In de huidige situatie zien wij helaas geen mogelijkheden om onze activiteiten op een verantwoorde wijze te organiseren. De volksgezondheid is en blijft het allerbelangrijkste." Aldus de drie verenigingen in een gezamenlijk bericht.

De drie verenigingen proclameren geen prinsen, er worden geen bezoeken afgelegd door de Raden van Elf, zittingen gaan niet door en er zullen geen optochten trekken tijdens de carnavalsdagen. "We zullen het voor nu echter moeten doen met de herinneringen aan het afgelopen seizoen. Ondertussen blijven we natuurlijk niet stil zitten, gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor het volgende carnavalsseizoen en zorgen we ervoor dat carnaval 2022 een ongekend feest gaat worden," zo laten ze weten.

Tim Glenz (39), secretaris van VVKW, is één van de vele Kerkraadse vrijwilligers, die wekelijks uren steken in de voorbereidingen op het carnavalsseizoen. "Het is mijn grootste hobby en ik beleef er enorm veel plezier aan. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Onze taak is immers belangrijk: het in stand houden van een groot cultuurgoed, het carnavalsfeest. Iedereen in een carnavalsvereniging heeft zijn eigen taken en kwaliteiten. En die moet je proberen te benutten."

Nu carnaval in 2021 niet doorgaat, betekent dat verlies aan inkomsten voor de horeca. "In de tijd van de mijnen waren er in Kerkrade-West meer dan 55 cafés, nu zijn deze op één hand te tellen. In de andere twee kernen zien we een vergelijkbare afname. Het is een strop voor de horeca, die hopelijk deze klap overleeft.“

De drie carnavalsverenigingen zijn afhankelijk van sponsoren. Veel sponsoren verkeren in zwaar weer. "Wij wensen alle sponsoren sterkte in deze zware en vreemde tijd. 'Geen seizoen' betekent niet automatisch 'geen kosten'. Iedere vereniging zal hiervoor op gepaste wijze met zijn sponsoren omgaan. Ook voor de artiesten is het afblazen van de evenementen een strop." De verenigingen wensen ook hen veel sterkte en hopen ze volgend jaar weer te kunnen contracteren.

De verenigingen zullen de carnaval niet helemaal voorbij laten gaan. Er wordt momenteel bekeken hoe er intern toch invulling gegeven kan worden aan een aantal zaken. Denk hierbij aan het intern openen en sluiten van het seizoen. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels.

Wie denkt dat het niet doorgaan van carnaval in 2021 de doodsteek betekent voor het volksfeest, heeft het volgens de verenigingen bij het foute eind. "Het is niet de eerste keer dat carnaval in het gedrang komt, in het verleden is het feest al vaker gedwongen 'pauzes' te boven gekomen, het jaar erna was het feest vervolgens ongeëvenaard. Dat gaat in 2022 ook gebeuren, de carnaval zal hier zeker sterker uitkomen."

vasteloavends verain kirchroa-west