Pastoor Crutzen (Klimmen) opgevolgd door René Pisters

Auteur
Hary van Aken

Na 16 jaar is pastoor Crutzen uit Klimmen vertrokken. Menigmaal haalde hij de pers met o.a. de beeldenstorm. Hij blijft wel parochieherder in Ransdaal. Crutzen wordt tijdelijk opgevolgd door René Pisters die o.a. pastoor van Ubachsberg is. Van het Klimmense kerkbestuur is alleen nog secretaris Jan Lipsch  over. Maar daarnaast is wel een werkgroep actief onder leiding van Hub Verhoeven sr..

Kerk
Fotograaf
Pixabay