Mark Boumans: stimuleer pensioensparen zelfstandigen

Zeven jaar lang 16 uur per week werken aan een proefschrift, naast een drukke baan en gezin met twee jonge kinderen. Dat deed de 51-jarige Mark Boumans, opgegroeid in Nuth. Hij bestudeerde het onderwerp Pensioen van Zelfstandigen, een maatschappelijk en politiek belangrijk thema.

In Nederland zijn maar liefst 1,5 miljoen zelfstandigen. Qua flexibilisering van de arbeidsmarkt is Nederland één van de koplopers in Europa. Veertig procent van de zelfstandigen bouwt nauwelijks of geen pensioen op.

Mark Bouwmans, oud-student Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht, wijst op de consequenties. "Het is voor de zelfstandige zelf én voor de samenleving van belang dat voldoende pensioen wordt opgebouwd. Deze verantwoordelijkheid neemt een grote groep zelfstandigen echter niet of in onvoldoende mate. Maar dat is begrijpelijk. Pensioen is vaak nog ver weg, complex en duur. Het is zaak dat de mogelijkheden om pensioen op te bouwen worden verbeterd, zodat voor hen de oude dag niet verwordt tot een behoeftige oude dag."

Mark wijst erop dat iemand met niet meer dan een basis-AOW en geen aanvullend pensioen, wellicht een beroep moet doen op subsidies om sommige uitgaven te kunnen betalen. "Als veel mensen in die positie zitten, moet de maatschappij al deze subsidies ophoesten. Hij pleit voor meer voorlichting over het belang van pensioen. En dat de overheid zelfstandigen via een zachte vorm van bescherming tot pensioensparen aanzet, waarbij automatisch pensioen wordt opgebouwd, tenzij de zelfstandige er nadrukkelijk vanaf ziet." 

Op woensdag 16 september promoveert Mark Boumans bij professor Lutjens, dé pensioenrechtspecialist van Nederland. In het dagelijks leven is Mark werkzaam als beleidsadviseur bij pensioenspecialist Montae & Partners. "Het proefschrift is een hele klus geweest. Ik ben gevraagd door Lutjens om dit boek te schrijven. Het was een ongelooflijk ingewikkelde, arbeidsintensieve maar ook mooie belevenis. Het onderwerp pensioen is geweldig interessant. Nu ik terugkijk ben ik blij dat ik het heb gedaan. Zeker ook omdat het nu een heel actueel onderwerp is. Ik hoop dat de politiek wat met met mijn aanbevelingen kan doen."

Mark Boumans is na goedkeuring van het proefschrift Doctor, was al twee keer meester in de Rechten (Nederlands Recht en Belastingrecht) en gaat voortaan door het leven als mr. dr. Mark Boumans.

mark bouwmans